Zranění mozku - investice do rehabilitace se vyplatí

Praha – Podle studie společnosti Cerebrum, která pečuje o pacienty po úrazu mozku, je pro české zdravotnictví výrazně výhodnější investovat do jejich intenzivní rehabilitace. Ta častokrát zraněnému člověku umožní žít plnohodnotný život a vrátit se do zaměstnání namísto toho, aby byl do konce života odkázaný na invalidní důchod nebo ústavní péči.

„V Česku máme tendenci závažnější případy jednoznačně řešit formou ústavní péče. V ten moment takto vynaložené náklady vzrůstají,“ konstatoval Michal Říha, primář rehabilitační a fyzikální medicíny v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Z výsledků šetření Cerebrumu ovšem vyplývá, že tam, kde se na zdravotním pojištění v úvodním procesu léčby ušetřilo, se několikanásobně zvýšily celoživotní náklady a to se projevilo také na kvalitě života daných respondentů.

Nekoordinovanost jednotlivých složek zdravotnického systému a jejich spolupráce s rodinami osob po poranění mozku způsobuje horší výsledky péče o tyto osoby v České republice, uvádí dále studie. Tento problém si uvědomují i zdravotní pojišťovny. „Důslednější spoluprací mezi lékaři akutní a rehabilitační péče by samozřejmě ke zlepšení ještě dojít mohlo,“ potvrdila mluvčí VZP Anna Veverková.

Nedostatky v systému spatřuje i samo ministerstvo zdravotnictví. Změnu by podle něj měl přinést nový zákon o sociálních službách, který má systém péče o pacienty po úrazu hlavy zlepšit.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové