Kozák zůstává soudcem, přijde pouze o příplatek

Brno - Místopředseda Krajského soudu v Brně Jan Kozák o talár nepřijde. Kárný senát Nejvyššího správního soudu mu dnes pouze na půl roku vzal příplatek za místopředsednickou funkci. Ministerstvo spravedlnosti přitom žádalo odvolání Kozáka z funkce soudce. Vytýkalo mu netransparentní rozdělování insolvenčních řízení včetně toho, že některá řízení přidělil sám sobě. Kárný senát ale uznal jako oprávněnou jen malou část ministerských výtek.

Podle NSS Kozák chyboval jen v tom, že v roce 2010 ústním pokynem na více než měsíc zastavil přidělování nových kauz na své oddělení. Odůvodňoval to tím, že byl přetížený. Podle předsedkyně kárného senátu Daniely Zemanové ale Kozák neměl k takovému kroku oprávnění podle rozvrhu práce. U všech ostatních údajných kárných provinění soud buď zprostil Kozáka obžaloby, nebo řízení zastavil.

Kozákův advokát Jaroslav Brož výsledek soudu přivítal a označil jej za úspěch. „Kárná žaloba byla šitá horkou jehlou, ten návrh byl zcela nepřiměřený,“ uvedl Brož. Podle něj šlo v řadě vytýkaných prohřešků spíše o manažerská pochybení předsedy Krajského soudu v Brně Jaromíra Pořízka, který se dnes k případu vyjadřovat nechtěl. Mluvčí krajského soudu Miroslava Sedláčková pouze uvedla, že soud bude rozhodnutí kárného senátu respektovat.

Video Reportáž Michala Šebely
video

Reportáž Michala Šebely

Kozák si prý mohl kdykoliv přidělit případ na oddělení 

Ministerstvo spravedlnosti vytýkalo místopředsedovi brněnského krajského soudu Janu celkem pět základních pochybení, kvůli nimž žádalo jeho odvolání z funkce soudce. Na prvním místě úřad uváděl to, že Kozák prakticky sám sobě přidělil insolvenční řízení s Oděvním podnikem Prostějov.

Ministerstvo zpochybnilo také způsob, jakým se Kozák dostal k insolvenci pily Javořice v Ptení na Prostějovsku. Od loňského května už Kozák Oděvní podnik neřešil, případ převzala jiná soudkyně. Kozák podle zástupce ministerstva Jana Smetany vtělil do rozvrhu práce obchodního úseku „gumové ustanovení“, díky kterému si sám mohl kdykoliv nějaký případ přidělit do svého oddělení. „Toto ustanovení je netransparentní a v konkrétních případech zneužitelné,“ zdůraznil Smetana. Podle Kozáka se ale ustanovení nevyužívalo. Správní soud rozhodl, že případné pochybení při schvalování rozvrhu práce na rok 2010 je už v podstatě promlčené a ministerská kárná žaloba je v tomto směru podána opožděně.   

Kozák všechny výtky odmítl, a to včetně kontroverzního přidělení Oděvního podniku.

„Neměl jsem tehdy žádnou pochybnost o tom, že mi spor byl přidělen v souladu s rozvrhem práce,“ uvedl Kozák při výslechu před kárným senátem.


Ministerstvo dále tvrdí, že Kozák v rozporu s platným rozvrhem práce ústním pokynem zastavil na déle než měsíc přidělování případů pro své soudní oddělení. „Není možné zastavit nápad nějakému oddělení pouze ústním pokynem, který není nikde ani zveřejněn,“ uvedl Smetana. Kozák si navíc v tomto období, kdy jeho oddělení nemělo dostávat žádné případy, přidělil řízení s pilou Javořice. 

Poslední výtka spočívá v tom, že Kozák nepravdivě informoval ministerstvo spravedlnosti. Údajně úřadu sdělil, že testoval systém automatického přidělování případů v insolvenční agendě, ale testování zastavil kvůli nedostatkům systému. Dle ministerstva Kozák nic netestoval, systém prý navíc bezproblémově fungoval u ostatních soudů. Krajský soud v Brně byl v té době jediným v Česku, který nepřiděloval insolvenční návrhy soudcům automaticky. „Z žádné zákonné normy tehdy nevyplývala povinnost používat tento systém,“ reagoval Kozák. Ze svědecké výpovědi soudní úřednice Miroslavy Domlátilové dnes vyplynulo, že testování sice proběhlo, ale bylo jen velmi krátké. „Zjistili jsme, že nejlepší bude to vypnout a začít znovu přidělovat ručně,“ vypověděla úřednice.

Jméno soudce Kozáka média v posledních měsících zmiňovala zejména v souvislosti s insolvenčním řízením Oděvního podniku Prostějov. Kozák se začal krachující firmou zabývat, ale Vrchní soud v Olomouci nařídil předsedovi brněnského krajského soudu Jaromíru Pořízkovi, aby Kozákovi kauzu odebral. Podle vrchního soudu dostal Kozák Oděvní podnik na starost v rozporu se zákonem o soudech a soudcích.

Soudce ovše nestojí před kárným senátem naposledy, nedávno na něj podalo ministerstvo spravedlnosti další kárnou žalobu, tentokrát pro průtahy v řízení. Jedná se o insolvenční řízení developerské firmy Sceptrum, který se prý kvůi průtahům v řízení dostala do existenčních potíží.