Ve smlouvách vám už rozhodčí doložku nepodstrčí

Praha – Novela zákona o rozhodčím řízení by měla výrazně znesnadnit zneužití rozhodčích doložky. Od měsíce dubna nastavuje norma výrazně přísnější pravidla pro uzavírané smlouvy i pro osoby rozhodců. Ve výsledku by se tak nemělo stát, že lidé uzavřou doložku omylem, nebo že nebudou vědět, co podepisují. Situace se radikálně mění i pro samotné rozhodce, odteď musejí mít vysokoškolské právnické vzdělání a zároveň prověrku ministerstva spravedlnosti.

Dostatečně ilustrativním případem za tisícovky obdobných může být záležitost Josefa Kocourka, který kvůli zamýšlené půjčce musel podepsat životní pojistku. Nakonec ale úvěr nedostal a pojištění zrušil. O pár let později mu ale přišlo oznámení, že jako penále musí zaplatit 30 tisíc. Smlouva totiž skrývala rozhodčí doložku, které si nevšiml. Rozhodčí doložky se dosud ve smlouvách spíše nenápadně ukrývaly. Spotřebitel dával souhlas, že případný spor nebude řešit soud, ale rozhodce, v praxi mnohdy spojený s protistranou.

Od dubna se ale situace spotřebitelů výrazně zlepší. Rozhodčí doložka už totiž nesmí být součástí smlouvy, ale naopak musí být na samostatném papíře. „Občan tedy bude vědět, že podepisuje speciální rozhodčí doložku a že chce, aby případný spor řešil rozhodčí soud,“ konstatoval ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

I přesto někteří právníci přiznávají pochybnost. „Přesto se domníváme, že budou nastávat situace, že podnikatel řekne ´podepište tady a tady´, dotyčný podepíše na určených místech, a s tím tedy i rozhodčí doložku,“ upozorňuje právník Miroslav Huml.

Zásadní je ale další novinka, a sice v případě klientovy nespokojenosti s verdiktem, ho bude moci přezkoumat soud a rozhodčí nález zrušit. To dosud možné nebylo. Změna se navíc týká i starých případů. Vyplynou–li tedy podle Pospíšilových slov spory i ze starých smluv, které byly uzavřeny před účinností zákona, budou se občané moci obrátit na soud.

Video Reportáž Edity Horákové
video

Reportáž Edity Horákové