Vojenská policie zasáhla v ČT na základě protiústavního příkazu

Brno - Ústavní soud (ÚS) dnes zrušil soudní příkaz k loňské kontroverzní prohlídce kanceláře v budově České televize. Prohlídku uskutečnilo ozbrojené komando Vojenské policie. Příkaz vydal Obvodní soud pro Prahu 6, podle dnešního nálezu, s nímž veřejnost seznámil ústavní soudce Jiří Nykodým, to učinil protiústavním způsobem.

Státní orgán, v tomto případě Vojenská policie, se odvolával na utajovanou skutečnost, kterou je potřeba chránit. Konkrétně mělo jít o tajný dokument, který někdo ukradl z vojenské rozvědky. Vojenská policie očekávala volné pole působnosti a možnost prolomit novinářům zajištěnou ochranu zdroje a především svobodu slova. Tady ÚS shledal nepřípustné ohrožení demokratických základů státu.

Vojenská policie se rovněž odvolávala na to, že dokument musí zajistit, aby z něj mohla odebrat biologické stopy, které by ji dovedly k pachateli krádeže. Jenže ČT nikdy neměla originál dokumentu, proto ÚS označil argument Vojenské policie za zcestný.

Vyšetřovatelé navíc podle ÚS před prohlídkou nevyčerpali všechny ostatní možnosti, jak se dostat k potřebným informacím. „Jako první měly být vyslechnuty osoby, které přicházely do kontaktu s utajovanou zprávou na ministerstvu obrany, a k tomu se přistoupilo až poté, co byla provedena prohlídka v prostorách ČT,“ konstatoval soudce Nykodým.

Vojenská policie nic nenašla

Desítka vojenských policistů v kuklách a se samopaly vtrhla do budovy zpravodajství České televize loni 11. března. Ozbrojené komando hledalo spis Vojenského zpravodajství, který souvisel s kauzou bývalého šéfa vojenské tajné služby Miroslava Krejčíka. Policisté zabavili věci tří redaktorů, dokument ale nenašli. Věci později vrátili.

Státní zastupitelství při kontrole dospělo k závěru, že zásah byl nepřiměřený. Vojenská policie například zabavila i materiály, které s trestním řízením nesouvisely. Také inspekce zjistila, že policisté nepostupovali podle platných předpisů - nedostatečně informovali své nadřízené, špatně vyhodnotili bezpečnostní situaci v budově ČT a zvolili nesprávnou taktiku. Ve Vojenské policii nastaly po kritizovaném zásahu personální změny. Jednotka, která jej provedla, zanikla.

Soudce Jiří Nykodým:

„Policie před tím, než vůbec přistoupila prostřednictvím soudu k zákroku v České televizi, nevyčerpala všechny možnosti, které měla k tomu, aby si opatřila informace o tom, jakým způsobem došlo k úniku utajované informace z ministerstva obrany.“


Televize v ústavní stížnosti zdůraznila své specifické postavení nezávislého média. Soud údajně při vydání příkazu nezohlednil to, že prohlídka ve zpravodajské redakci představuje závažné omezení svobody projevu. Postup orgánů činných v trestním řízení byl podle televize možná formálně legální, ale ve skutečnosti hrubě porušoval základní hodnoty demokratického právního státu.

Video Rozhovor s Jiřím Nykodýmem
video

Rozhovor s Jiřím Nykodýmem

Rozhovor s Jiřím Nykodýmem

s - 19.9.12

Reportáž Barbory Telferové