Prahu obklopila satelitní městečka. Města to ale nejsou, upozornil geograf

Praha - Počet obyvatel za hranicemi Prahy se během deseti let zvýšil o 130 tisíc, za metropolí tak obrazně vyrostlo město přibližně o velikosti Pardubic či Plzně. Mezi postsocialistickými metropolemi je tak Praha v souvislosti se satelitní výstavbou naprosto výjimečná. „V podstatě to města nejsou, často v nich chybí základní služby,“ upozornil autor unikátní studie Luděk Sýkora z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

„Je to nový trend, který je ale pokračováním historie,“ připomněl Sýkora s tím, že za první republiky vznikala za Prahou města jako Černošice, Dobřichovice, Říčany, Jevany a podobně. „V době socialismu se tento trend zastavil, stavěli jsme sídliště a obce za městem stagnovaly,“ dodal.

„Růst můžeme pozorovat od roku 1997, kdy byly dostupné restituované pozemky a lidé se začali stěhovat na okraj Prahy,“ upřesnil Sýkora. V posledních letech bytová výstavba obecně klesla, klesl tak i počet nově postavených domů v okolí Prahy. „Myslím si, že suburbánní výstavba tu s námi zůstane,“ uvedl geograf.

V satelitech chybí školy a školky

V satelitních městečkách se staví především rezidenční zástavba, chybí tak třeba školy a školky. Obchody oproti tomu sice vznikají, ale jsou od center vzdálenější. „Nejpalčivějším problémem je nedostatek služeb a nutnost dojíždět za vším,“ upozornil Sýkora s tím, že stavbou satelitů rovněž dochází ke znečištění ovzduší i fragmentaci krajiny. „Suburbánní výstavba také zvyšuje energetickou náročnost,“ dodal.

V okolí Prahy vznikají suburbia ve stovkách lokalit, výstavba je velice roztříštěná a s novou výstavbou se tak musí vyrovnat přes 200 obcí v okolí Prahy. „Praha je jednoznačně nejrychleji rostoucí ze všech metropolí v okolních zemích,“ upozornil Sýkora na výjimečné postavení Prahy mezi postsocialistickými zeměmi. Specifikem Prahy je i to, že v posledních letech rostla nejen na okrajích, ale i v jádru města. „Podívejme se, kolik mladých lidí s vysokými příjmy se do Prahy stěhuje,“ poukázal Sýkora.

Video Sýkora: Nejvíce chybí satelitům dostupné služby
video

Sýkora: Nejvíce chybí satelitům dostupné služby

Suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí. Jedná se o proces rozšiřování území města, k němuž dochází jak u většiny měst vyspělých zemí, tak v historickém vývoji českých měst. Termín suburbanizace je odvozen z anglického slova suburb, tedy předměstí, které vzniklo jako složenina z latinského základu urbs znamenající město a předpony sub, která označuje umístění vedle, za nebo pod městem. Suburbanizací vznikají areály nové výstavby označované jako satelitní městečka (suburbia), nákupní nebo průmyslové zóny. Tyto lokality lze rozčlenit podle převládající funkce na dva druhy: rezidenční (obytná) a komerční (pracovní a obslužná).