TK Svazu moderní energetiky, Šance pro budovy a Národního centra energetických úspor 14. května

TK energetika 14. května (zdroj: ČT24)

Svaz moderní energetiky, Šance pro budovy a Národní centrum energetických úspor představily své návrhy na oživení investic, které by mohly přispět k restartu české ekonomiky a pomohou vytvořit nové pracovní příležitosti.

Vydáno pod