Tři vědecké experimenty na vánoční svátky: faraonův had, hvězda s vůní acetonu a reznutí před očima

Vánoce si člověk úplně s vědou nespojuje. Přitom je to ideální doba na to, vyzkoušet si s dětmi díky dostatku volného času spoustu zajímavých experimentů.

Had stoupající z popela, blikající vánoční hvězda a drátěnka zapálená dotykem obyčejné baterie. Tři pokusy, které se s trochou opatrnosti dají zvládnout s tím, co je doma. Všechny tyto vědecké experimenty by měly být prováděny venku, ideálně na volnějším prostranství. A určitě by je děti neměly zkoušet bez dohledu rodičů.

Faraonův had

Pomůcky:

 • porcelánová miska
 • nehořlavý materiál (písek nebo popel z ohniště)
 • kávová lžička
 • papír
 • zápalky
 • špejle
 • cukr (= sacharóza)
 • jedlá soda (= hydrogenuhličitan sodný)
 • etanol (= líh)


Postup:
Do porcelánové misky se nasype nehořlavý sypký materiál (písek nebo popel z ohniště) a udělá se v něm důlek. Na papíru promíchejte 9 lžiček cukru a 1 lžičku jedlé sody. Směs nasypejte do důlku. Nehořlavý materiál kolem směsi v misce rovnoměrně ovlhčete asi 5 ml etanolu a směs hořící špejlí zapalte.

Co se při pokusu děje?
Při hoření cukru vzniká uhlík, který tvoří tělo hada. A oxidem uhličitým vznikajícím tepelným rozkladem jedlé sody se uhlík nadouvá, proto had tak výrazně roste.

Vánoční hvězda s vůní acetonu

Pomůcky:

 • 1 polévková lžíce acetonu
 • měděná fólie nebo tenký plech, případně měděný drátek silný kolem půl milimetru
 • kleště nebo nůžky vhodné na zpracování mědi
 • půllitrová zavařovací sklenice s víčkem nebo jiná nádoba z varného skla
 • plynový hořák nebo výkonný zapalovač
 • kovová pinzeta
 • nehořlavá podložka

Postup:

Pokud nahřejeme měděnou spirálku, drátek nebo fólii nad plamenem a poté je vnoříme do sklenice s malým množstvím acetonu na dně, můžeme pozorovat červené žhnutí tohoto kovu – vypadá to, jako by se tavil. Nejlépe je to viditelné, když se zhasne.

Co se při pokusu děje?
Kovová měď má za vysoké teploty katalytické účinky. Je tak schopna například umožňovat reakci par běžného rozpouštědla – acetonu se vzdušným kyslíkem. Červené žhnutí je vyvolané uvolňovaným teplem.

Reznutí před očima: místo staletí 10 sekund

Pomůcky:

 • jemná ocelová vata
 • devítivoltová baterie
 • dlouhá pinzeta

Postup:

Kousek jemné ocelové vaty, která se dá koupit běžně třeba v železářství, natáhněte, aby se k němu dobře dostal vzduch. Přiložením baterie k vatě se reakce odstartuje. Pozor, je lepší držet vatu pinzetou.

Co se při pokusu děje:
Jemná drátěnka sloužící k broušení či leštění předmětů je tvořena drobounkými ocelovými vlákny s velkým povrchem. Díky tomu je daleko reaktivnější než běžná ocel. Během kontaktu s baterií dojde k zahřátí drátěnky a následnému rozžhavení do červena díky rychlé oxidaci. Drátěnka tak „zrezne“ neboli zoxiduje před očima a uvolní velké množství tepla, které je schopno například i rozdělat ohýnek.