Známý skeptik změny klimatu: Mýlil jsem se, všechno je jinak

Washington - Richard Muller, americký fyzik známý svým odporem ke spojování změny klimatu s lidskou činností změnil názor. Nyní za příčinu oteplování považuje skleníkové plyny produkované člověkem. Přesvědčila ho studie kalifornské univerzity Berkeley, na které se sám podílel a která zjistila, že za zvýšením teploty na pevnině o 1,5 stupně za posledních 250 let je zvyšující se množství kysličníku uhličitého v atmosféře.

„Loni jsem po intenzivním výzkumu, na kterém se podílelo deset vědců, došel k závěru, že globální oteplování je skutečné a že předcházející odhady tempa oteplování jsou správné,“ uvedl Muller. „Nyní jdu o krok dál: Příčinou jsou prakticky jen lidé.“

K takovému závěru Muller došel poté, co spolu s dalšími vědci z univerzity v Berkeley vypracoval studii zkoumající vývoj teplot od roku 1753 v souvislosti s obsahem kysličníku uhličitého v atmosféře. Již začátkem roku tým přišel s tím, že globální teploty se za posledních 50 let zvýšily o 0,9 stupně Celsia.

Nyní vědci dospěli k závěru, že za posledních 250 let se průměrná teplota na pevnině zvýšila o 1,5 stupně Celsia. Podle studie je „nejpřímočařejším vysvětlením tohoto oteplování emise skleníkových plynů produkovaných člověkem“. „Nečekal jsem to, ale jako vědec cítím, že je mou povinností, abych nechal důkazy změnit můj názor,“ napsal Muller v článku vydaném v deníku NY Times. „Můžete mě označit za konvertovaného skeptika,“ dodal.

Černá: teplota na pevnině / červená: množství CO2
Zdroj: ČT24/Berkeleyearth.org

Tým z Berkeley vycházel ze 14,4 milionu záznamů o teplotě na pevnině, které pocházely ze 44 455 stanic z celého světa od roku 1753. Instituce jako Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dosud vycházely ve srovnání s tím jen asi z pětiny záznamů, navíc až od poloviny 19. století. Jejich studie dostupná na BerkeleyEarth.org je založena „jednoduše jen na shodě pozorovaného zvyšování teploty a známého růstu skleníkových plynů“.

Vliv slunce na oteplování je zanedbatelný

Muller připouští, že výsledky „neprokazují příčinnou souvislost (růstu skleníkových plynů a teploty) a neměly by ukončit skepsi“. „Ale křivka kysličníku uhličitého poskytuje lepší vysvětlení než cokoli jiného, co jsme zkusili a odpovídá spočítaným důsledkům skleníkového efektu,“ napsal Muller. Tým také zkoumal vliv dalších faktorů, kterými skeptici zpochybňují změnu klimatu, například sluneční aktivitu. „Příspěvek solární aktivity ke globálnímu oteplování je zanedbatelný,“ uvedl Muller.

Ilustrační foto
Zdroj: HARISH TYAGI/ISIFA/EPA

Nicméně každého nepřesvědčil. Klimatoložka Judith Curryová z Technologického institutu v Georgii, která byla konzultantkou projektu, uvedla, že „analýza je příliš zjednodušující a podle mě není vůbec přesvědčivá“. „Nemyslím, že by studie přicházela s něčím novým, pokud jde o porozumění toho, co je příčinou oteplování,“ uvedla.