Zelený: Místo konce světa přijde konec materialismu

Washington - Moderní západní civilizaci zřejmě čekají v tomto roce změny. Mayové rok 2012 ale neoznačili přímo za rok konce Země, nýbrž za konec jednoho cyklu a začátku dalšího. Má dojít k určité obrodě týkající se současného kapitalistického systému, který lidi nabádá pouze k hromadění majetku a touze po nezměrném blahobytu. Duchovní prázdnota představuje pro evropskou civilizaci hrozbu. Řekl to cestovatel a znalec přírodních národů Mnislav Zelený ve speciálu České televize nazvaném Planeta Země. Podobné nelineární myšlení jako indiáni má i Východ v čele s Čínou, jenž si oproti křesťanům dokázal z velké části udržet svůj dávný hodnotový systém.

Západní civilizace přistoupila na logiku lineárního růstu. Lidi zajímá především blahobyt – růst HDP, ale i částek uložených v bankách. „Je to odklon od přirozenosti. Přirozenost je zaznamenána v univerzu. To je to, co by nás mělo regulovat. My jsme se ale od systému odchýlili,“ prohlásil cestovatel Zelený, podle něhož lidé v honu za mamonem a nestydatým hromaděním majetku zapomněli na přirozené cykly.

Mnislav Zelený, zvaný Atapana: 

„Vše má svůj cyklus. Začínáme dnem a končíme obrovským galaktickým cyklem, na něhož přišli už dávno Mayové. My ze západní civilizace si nechceme připustit pád či smrt. Tím se od indiánů lišíme. Pro indiána je smrt začátkem něčeho nového.“

Propast mezi západní civilizací a indiány, jimž Zelený zasvětil velkou část života, se prohlubuje. „My se bráníme smrti, ale nejen jí, čehokoliv nového,“ podotkl kulturní antropolog. Indiáni chtějí, aby vše fungovalo harmonicky – tak jako ve vesmíru. V době, kdy před tisíci lety začaly městské civilizace, se ale obyvatelé měst od přírody oddálili. A tento proces stále probíhá. 

Indiáni na druhou stranu dobývali nová území kvůli ženám. „Říká se, že s příchodem roku 2012 přijde zvýšení ženského principu,“ konstatoval Zelený. Rok 2012 má být přitom rokem konce světa. Celá planeta touto představou nyní žije. 

Na řadu má přijít obroda

Mayové stovky let pozorovali pohyb Slunce, který se blížil ke galaktickému rovníku. „Jedná se o takzvané místo strachu. Představuje konec, ale má tvar ženské dělohy, z níž vyrůstá nový svět,“ konstatoval Zelený. „Dvouhlaví hadi představují u Mayů naši ekliptiku, z jeho úst vyrůstá nový věk – nový kosmický otec, další Slunce,“ dodal cestovatel.

Následovat má obroda, přehodnocení světa. Současná duchovní prázdnota je totiž našlápnutím ke konci evropské civilizace. „Nutná je rovnováha mezi materiálnem a duchovnem. Musíme se začít chovat jako slušné děti,“ dodal Zelený.

Čína
Zdroj: ČT24/ISIFA

Také většina Číňanů sdílí jiný světonázor než třeba Evropané

„Vnímáme vývoj světa lineárně - někdo svět stvořil a drží nad námi ochrannou ruku. Čína oproti tomu mnohem citlivěji reflektovala zákonitosti vesmíru nebo životního prostředí,“ míní sinoložka Marina Čarnogurská. Nyní civilizace stojí na konci jednoho z cyklů, který začal v roce 3100 před naším letopočtem.

Hodnotový systém Východu se narozdíl od toho křesťanského lépe udržel. „Vždy v koloběhu existuje progrese i regrese - něco zaniká. Jedná se přitom o hmotný i duchovní svět,“ poznamenala sinoložka.

Rozhovor s Mnislavem Zeleným a Marinou Čarnogurskou (zdroj: ČT24)

Největší tragédii mají pro krajinu představovat obchodníci. Pro tyto oblasti totiž platí pouze zákony ekonomiky a trhu. „Čínští filosofové navrhovali dokonce dříve redukci obchodníků, a to i fyzickou, pokud jich byla přemíra,“ dodala Čarnogurská.