Vědci varují: Lidé ohrožují tisíce rostlinných druhů

Londýn - Víc než pětině všech druhů rostlin na planetě hrozí vyhynutí. Nová studie vědců z britských královských botanických zahrad v Kew, jejíž sestavení trvalo pět let, je prvním pokusem zmapovat ohrožení víc než 380 tisíc existujících rostlinných druhů. Lidská činnost v podobě kácení lesů, zemědělství a chovu dobytka podle zprávy čtyřnásobně převyšuje přírodní hrozby. Nejrychlejším tempem mizí rostliny v tropických deštných pralesích.

Více než 22 % rostlinných druhů bojuje o přežití. „Největší hrozbou je přeměna přirozeného prostředí v zemědělskou půdu, což se přímo dotýká 33 % ohrožených druhů,“ píše se ve studii.

Závěry výzkumu vědci uveřejnili před říjnovým summitem OSN. Na něm mají vlády stanovit nové cíle pro záchranu rostlinných a živočišných druhů. „Nemůžeme sedět a dívat se, jak rostlinné druhy mizí – rostliny jsou základem života na Zemi, poskytují čerstvý vzduch, vodu, potravu i palivo. Životy všech živočichů včetně těch našich na nich závisí,“ uvedl ředitel zahrad v Kew Stehen Hopper.

Neil Brummitt, botanik:

„Rozmanitost rostlin je základem všeho života na Zemi, takže je alarmující, že náš druh ohrožuje několik tisíc rostlinných druhů.“

Podle studie jsou nejvíce ohroženými oblastmi tropické deštné pralesy v Brazílii. „V současnosti lidská činnost způsobuje zánik stále většímu počtu rostlin, ale pokud světové vlády udělají správné kroky… budeme mít potenciál na záchranu rostlin a bytostí, které jsou na nich závislé,“ zdůraznil jeden z autorů studie Steve Bachman.

Vypalování pralesa
Zdroj: ČT24