V Rusku budou oslavovat hrdiny kapitalistické práce

Moskva – Dalšího malého vítězství se dostalo Rusům tesknícím po sovětských časech. Prezident Vladimir Putin se vyslovil pro znovuzavedení titulu „hrdina práce“, který se uděloval v letech 1927 až 1991. Ze Sovětského svazu se rozšířil i do ostatních komunistických zemí včetně Československa.

Například podle průzkumu veřejného mínění z loňského listopadu jsou pro obnovu pracovních vyznamenání více než dvě třetiny ruských obyvatel. Putin se k tomu takto jasně ale vyjádřil až nyní. Oznámil, že ještě dnes zadá úkoly, které povedou k opětnému oživení tohoto ocenění.

Titul pro nejzdatnější pracovníky zavedl Stalin už od roku 1927. Po druhé světové válce změnil název na „hrdina socialistické práce“. Vyznamenání bylo v roce 1991 zrušeno, není to ale poprvé, kdy se v Rusku mluví o jeho vzkříšení. Agentura AP Putinovo rozhodnutí označila za další úlitbu velké části společnosti tesknící po sovětských časech.

Vydáno pod