V Nizozemsku katolíci zneužívali tisíce dětí

Haag - Skandál kolem zneužívání dětí v církevních zařízeních nově nabyl velkých rozměrů v Nizozemsku. Zpráva tamní nezávislé komise hovoří o „několika desítkách tisíc nezletilců“ sexuálně zneužívaných v katolické církvi mezi lety 1945 a 2010. Bylo nahlášeno zhruba 1800 případů zneužívání na katolických školách, v seminářích a sirotčincích. Komise odhaduje, že každé desáté dítě v Nizozemsku se nějakým způsobem setkalo se sexuálním zneužíváním. U dětí, které navštěvovaly katolické instituce, je to údajně každý pátý jedinec.

Komise zkoumala osudy více než 34 000 lidí, kteří byli vychováváni v zařízeních katolické církve. Zpráva institucím vytýká selhání při dohledu. Představitelé římskokatolické církve v Nizozemsku se s případy zneužívání prý nedokázali adekvátně vypořádat, aby zabránili skandálům, a nedokázali obětem pomoci. Utrechtský arcibiskup Wim Eijk se obětem omluvil.

„Několik desítek tisíc nezletilých mezi lety 1945 a 2010 bylo vystaveno nepříjemnému sexuálnímu chování lehké, vážné nebo velmi vážné formy ze strany nizozemské katolické církve,“ konstatuje loni zřízená komise v závěrečné zprávě. Katolická církev v Nizozemsku v listopadu slíbila vyplatit odškodnění obětem zneužívání kněžími a dalšími pracovníky církve. Nový systém kompenzací počítá s odškodněními ve výši od 5000 do 100 000 eur  - podle závažnosti případu.

Podle údajů nizozemského statistického úřadu se ke katolickému vyznání hlásí 29 procent z 16 milionů Nizozemců. Jde tak o největší církev v zemi. Vlna skandálů se zneužíváním loni zaplavila katolickou církev v zemích celého světa. V Evropě dosud byly pokládány za nejpostiženější země Irsko, Německo, Belgie či Rakousko.

Vydáno pod