V Británii přežívá až 13 000 otroků, tvrdí studie

Londýn – Podle první studie, kterou si na téma moderního otroctví nechala vypracovat britská vláda, žije ve Velké Británii až 13 000 otroků. Obětmi jsou nejčastěji ženy nucené k prostituci či lidé pracující v nevyhovujících podmínkách na polích, v továrnách či na rybářských lodích. Nejčastěji se jedná o osoby z Albánie, Nigérie, Vietnamu či Rumunska, ale i o rodilé Brity. Mnohdy jsou obětmi otrokářů i děti a mladiství.

Na základě starší zprávy organizace National Crime Agency's Human Trafficking Centre byl počet moderních otroků na ostrovech odhadován na zhruba 2 500 lidí. Aktuální studie však hovoří o číslech diametrálně odlišných, jedná se o 10 000 až 13 000 otroků. Celosvětově je pak podle organizace na ochranu lidských práv Walk Free Foundation zotročeno až půl procenta populace, tj. asi 36 milionů lidí. Otroků je tak na světě stejný počet jako třeba Poláků.

Britským parlamentem právě prochází nový zákon o moderním otroctví, který má soudům v Anglii a ve Walesu zajistit nové možnosti k ochraně lidí, kteří jsou v zemi proti své vůli zadržováni, a zároveň umožňuje tvrdší postihy vůči otrokářům. Podobná opatření jsou plánována i ve Skotsku a Severním Irsku. „Přišel čas na soustředěnou, koordinovanou akci. Pomocí spolupráce s širokou škálou partnerů musíme zintenzivnit boj proti modernímu otroctví jak v této zemi, tak mezinárodně. Je třeba zamezit utrpení nevinných lidí po celém světě,“ prohlásila britská ministryně vnitra Tereza Mayová.

Problém otroctví spočívá mimo jiné v tom, že se jedná o skrytý zločin, o němž navíc oběti často nechtějí hovořit, neboť mají strach. „Jedná se o ukrytý zločin odehrávající se v ulicích, v městech i vesnicích napříč Británií a my potřebujeme pomoci lidem najít jeho známky, abychom mohli nalézt oběti a poté dopadnout pachatele,“ dodává Karen Bradley, ministryně pro moderní otroctví.

Vydáno pod