V Belgii provedli první eutanazii u dětského pacienta

Belgičtí lékaři sáhli k první eutanazii na žádost dětského pacienta. Právě Belgie je jedinou zemí světa, která povoluje asistovanou smrt nezletilým s nevyléčitelnou nemocí. Tamní média neuvedla jméno ani další podrobnosti, šlo však o pacienta s pokročilou formou nemoci bez šance na uzdravení.

Příslušný zákon platí od roku 2014. Nezletilí nemocní smějí žádat o eutanazii i v Nizozemsku, ale zde až od věku 12 let.

„Naštěstí je jen velmi málo dětí, které připadají v úvahu. To ale neznamená, že bychom jim měli odpírat právo na důstojnou smrt,“ řekl předseda belgické Federální komise pro kontrolu a posouzení eutanazie Wim Distelmans.

Nezletilý pacient musí sám požádat o eutanazii. Případ poté posoudí lékařský tým a jeden nezávislý psycholog. Souhlas musejí dát také rodiče nemocného dítěte. Navrhovatelé zákona se odvolávali na přání některých belgických lékařů a zdravotníků, kteří se setkávali s „nesnesitelnou bolestí“ u některých dětí.

Žadatelů o eutanazii v zemi přibývá

V posledních letech celkový počet osob žádajících o ukončení života vzrostl – v roce 2012 jich bylo 1432, zatímco v roce 2013 už tento počet vystoupil na 1807. Polovinu z nich tvořily osoby starší 70 let. V roce 2011 se pro asistovanou sebevraždu rozhodlo 1133 lidí, většina z nich měla zhoubný nádor a byla v závěrečném stadiu choroby. Čtvrtina z nich byla starší 80 let.

  • Cesty k řízenému odchodu ze života se nabízejí dvě – aktivní eutanazie, kdy akt usmrcení pacienta provede lékař, a asistovaná sebevražda, kdy pouze poskytne pacientovi medikaci a poslední krok, vykonání sebevraždy, ponechá na něm.

Český ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček loni v srpnu řekl, že zastáncem eutanazie není. „Lidský život je posvátný a takto bychom k němu měli přistupovat a koneckonců je to i v programovém prohlášení vlády,“ vysvětlil tehdy.

  • V Česku je eutanazie zakázaná, trestá se jako vražda. Asistovaná sebevražda je pro asistujícího trestná jako účast na sebevraždě. Sebevražda sama o sobě trestná není.
  • V Evropě je eutanazie uzákoněna v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Asistovaná sebevražda je povolená ve Švýcarsku, kde může umírajícímu pomoci lékař i laik.
  • V Česku je od roku 2012 součástí zákona o zdravotních službách institut dříve vysloveného přání pacienta, kterým může v předstihu písemně odmítnout léčbu, pokud se dostane do stavu, který ohrožuje jeho život. Lékaři se s tím setkávají výjimečně.