Starejte se o chudé a modlete se za mě, požádal František

Vatikán – Papež František v kázání během své inaugurační mše vyzval lidi dobré vůle k péči o bližní i k ochraně přírody. Řekl také, že úkolem papeže je skromná a konkrétní služba. František zdůraznil, že lidé mají svou odpovědnost v hospodářské, sociální i politické sféře. Přítomné státníky přitom vybídl, aby nedopustili, aby svět provázely známky ničení a smrti. František zdůraznil potřebu dobroty a lásky; lidé by se podle něj neměli bát konat dobro a šířit něhu.

„Nedopusťme, aby cestu našeho světa provázela znamení ničení a smrti,“ řekl papež. Poznamenal přitom, že v každé epoše bohužel žijí lidé jako je Herodes, kteří „osnují plány smrti, ničí a znetvořují tvář člověka“. Papež proto zdůraznil potřebu dobroty a lásky. Lidé podle něj mají odpovědnost v hospodářské, sociální i politické sféře.

V kázání se nový nejvyšší pontifik věnoval osobnosti svatého Josefa, jehož svátek shodou okolností připadá na dnešek. Josef šel podle papeže příkladem, jak následovat Boha a jak chránit ostatní. František zdůraznil, že je třeba s láskou pečovat o děti, o staré, o bezmocné. Ochrana a péče vyžadují dobrotu a laskavost, které jsou podle papeže projevem duševní síly.

„To znamená být ohleduplný ke všem božím stvořením a být ohleduplný k přírodě, v níž žijeme. Znamená to chránit ostatní lidi, prokazovat láskyplnou starost o každého člověka. Zvláště děti, staré lidi a potřebné, kteří jsou často těmi posledními, na které myslíme,“ zaznělo v papežově kázání, které lidé několikrát přerušili potleskem.

Modlete se za mě, požádal znovu František

Na závěr kázání papež znovu věřící požádal, aby se modlili i za něj. Se stejnou výzvou se na davy obrátil bezprostředně po svém zvolení minulou středu.

Prsten, který si vybral František, je stříbrný a pouze pozlacený. I to je podle mnohých znamením, že František bude papežem chudých. Papežské prsteny bývají většinou ze zlata.

Korespondent BBC James Robbins o inaugurační mši:

Papež František s úsměvem zdravil věřící z projíždějícího otevřeného automobilu. Nad hlavami lidí se míhaly bílo-modré vlajky, jeden ze symbolů historické změny.

Další náznak změny přišel během inaugurační mše. Papež ji zkrátil. Stále nádherná, ale zbavena řady okázalostí. Místo toho, aby se mu poklonili všichni kardinálové, přišla pouze šestice vybraných reprezentující ty ostatní.

František řekl během svého kázání, že jeho schopnost být autentický má být službou ostatním – hlavně těm nejchudším a nejslabším. Nový papež zjevně doufá, že náprava reputace katolické církve povede cestou oživení základního křesťanského učení.

Celý inaugurační proces začal už ve tři čtvrtě na devět, kdy papež opustil penzion svaté Marty, kde je zatím ubytován. Odjel v papamobilu na Svatopetrské náměstí, aby pozdravil zhruba 250 000 přítomných věřících.

Papamobil několikrát zastavil. Papežův doprovod pontifikovi podal několik dětí, jimž papež požehnal. Při dalším přerušení jízdy papež z vozu vystoupil, aby objal a políbil ochrnutého muže, kterého jeho blízcí podpírali u bezpečnostní bariéry.

Papež líbá postiženého muže na Svatopetrském náměstí
Zdroj: ISIFA, EPA/VALDRIN XHEMAJ

Následně navštívil v bazilice svatého Petra hrobku apoštola Petra, zakladatele katolické církve, u které se pomodlil. Poté kardinál jáhen Jean-Louis Tauran, který minulý týden oznamoval z balkonu u baziliky svatého Petra jméno nového papeže, přinesl papežské insignie – pallium a rybářský prsten. Pallium oblékl Františkovi právě kardinál Tauran. Prsten novému papeži navlékl děkan kolegia kardinálů Angelo Sodano. Následně před papežem poklekli kardinálové, aby mu vyjádřili úctu a poslušnost.

Generální sekretář české biskupské konference Tomáš Holub:

„Papež vystupuje mnohem civilněji. I jeho forma oblékání je mnohem prostší. Odmítl různé formy obleků, které jsou papežům vlastní po řadu století. Vystupuje velice skromně a přichází mezi lidi.“

Řím je vzhůru nohama

Inaugurační mše přilákala do Říma přes milion poutníků. Většina z nich se do omezeného prostoru Svatopertského náměstí nedostala a musela využít velkoplošné obrazovky rozmístěné po městě. Na pořádek dohlíželo skoro 2 000 policistů, včetně odstřelovačů, pyrotechniků a psovodů.

Mezi stovkami transparentů se na Svatopetrském náměstí objevily i nápisy v češtině, například „Čekáme Vás na Velehradě.“ Františka už na oslavy 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu pozval kardinál Duka i prezident Miloš Zeman.

Čeští poutníci přivezli dary

Zhruba 200 českých poutníků přicestovalo do Říma ráno leteckým speciálem z Brna. Letadlo přivezlo i dary, které hodlá papeži předat arcibiskup Dominik Duka. Je mezi nimi i skleněná váza s motivem argentinské Panny Marie, kterou vyrobili poděbradští skláři.

Na inaugurační bohoslužbu dorazila i řada monarchů - například belgický král Albert II. s manželkou Paolou, lucemburský velkovévoda, španělský korunní princ Felipe či monacký kníže Albert. Vůbec poprvé v novodobé historii byl na zahajovací mši duchovní vůdce pravoslavných křesťanů, konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj I.

PAPEŽSKÉ INSIGNIE aneb co dělá papeže papežem:

RYBÁŘSKÝ PRSTEN
Pro každého papeže se vyrábí nový prsten. Je na něm vyobrazen svatý Petr na loďce vytahující rybářskou síť. Dřív prsten sloužil zároveň jako pečetidlo, dnes už mají papežové pečetidlo samostatné. Na konci pontifikátu prsten rozbije kardinál komoří.
Prsten je většinou ze zlata, ten Františkův je vyroben z pozlaceného stříbra podle modelu vytvořeného pro papeže Pavla VI.

PALLIUM
Pallium je 2,6 metru dlouhý bílý vlněný pruh, na kterém je červeným hedvábím vyšitých pět křížů symbolizujících Kristovy rány. Pallium se nosí na krku, oba konce v černé barvě splývají volně k zemi. Do tří křížů jsou zapíchnuty jehlice symbolizující Kristovo přibití na kříž. Pallium zároveň symbolizuje dobrého pastýře, který na ramenou nosí své ovečky.
Pokud pontifik zemře v úřadu, je pochován s palliem na krku. Pokud zemře až po odchodu, je jeho pallium srolováno a uloženo v rakvi vedle těla.

MITRA
Dvojcípá vysoká čepice se dvěma vyztuženými a zahrocenými konci. Papežové mají také právo užívat tiáru. Až do poloviny dvacátého století jí byli korunováni. Posledním papežem, který si nechal na hlavu posadit tiáru, byl v roce 1963 Pavel VI. Později se jí ale veřejně zřekl na znamení pokory, i když žádné pravidlo upravující její užívání a nošení nebylo ustanoveno.

BERLA
Symbolizuje biskupskou hodnost. Horní část papežské berly je zakončena křížem, protože papež je podřízen Ježíši Kristu (na rozdíl od biskupské berly, která je zakončena zatočenou hlavicí, protože biskup je podřízen papeži).

PEKTORÁL
Kovový kříž, který nosí papež na krku. Jsou v něm ukryty ostatky svatých.

SUTANA
Papež nosí bílou sutanu s bílým pásem a jednoduchou bílou čepičkou, takzvaným solideem. Na sutaně je 33 knoflíků odkazujících na Kristův věk. Na ramenou nosí papež takzvanou mozzettu. K papežskému oděvu patří také bílé punčochy a pontifikální střevíce v červené barvě symbolizující krev mučedníků. Dříve nosívali papežové i rukavice.

Kožešinová čapka (camaurus) byla běžnou součástí oblečení papežů v 17. a 18. století. K jejímu užívání se vrátil až Františkův předchůdce Benedikt XVI.

Další běžnou součástí papežského oblečení je otevřený plášť (pluviál) sepnutý vpředu pod krkem.

Vydáno pod