Pásmo Gazy: Pod hranicí bídy zde žije přes 50 procent lidí

Gaza - Pásmo Gazy je jedno ze samosprávných území Palestiny, jehož administrativním centrem je město Gaza. V pásmu, které má rozlohu 360 km² (pro srovnání - rozloha Prahy je 496 km²), žije asi 1,4 milionu Palestinců, což z něj činí jedno z nejhustěji obydlených území na světě. Gaza je především oblastí zemědělskou. Asi tři čtvrtiny zemědělské půdy jsou kultivovány, především zásluhou židovských přistěhovalců. Průmysl zde nemá velký význam, závody lehkého průmyslu jsou soustředěny především ve městě Gaza.

V oblasti je hrozivá především nezaměstnanost, která podle posledních zpráv OSN dosahuje až 49 procent. Podle palestinských údajů navíc více než polovina obyvatel pásma žije pod hranicí chudoby - v roce 2007 to bylo rekordních 51,8 procenta. Toto číslo potvrzují i údaje OSN. Nicméně některé zdroje hovoří až o 79 procentech lidí v Gaze žijících v bídě. Nárůst oproti roku 2006 je 3,9 procenta, důležitější je však překročení psychologické padesátiprocentní hranice.

Nárůst bídy lze podle odborníků dávat do souvislosti s izraelskou blokádou pásma. Židovský stát odřízl palestinské teritorium od světa, aby zastavil příval raket, které odsud radikálové z hnutí Hamas posílají na jeho území. Skrz uzavřené hranice do pásma proudí jen životně nutné dodávky.

Opačná je situace na Západním břehu Jordánu, kde chudoby ubývá. Životní úroveň se tam zvedá, poměr lidí žijících za hranicí chudoby v roce 2007 klesl o tři procenta na 19,1 procenta. Hranice chudoby je podle palestinských zdrojů život s méně než třemi dolary na den.

Pásmo Gazy je území na jihozápad od Izraele. Po odchodu britských jednotek v roce 1948 po první izraelsko-arabské válce připadlo pásmo Egyptu. V šestidenní válce v červnu 1967 jej pak dobyl Izrael, který zde začal od roku 1970 budovat židovské osady. Po podpisu izraelsko-palestinské mírové dohody v září 1993 67 procent území připadlo palestinské samosprávě. V srpnu 2005 bylo z pásma evakuováno všech 21 židovských osad, kde žilo necelých devět tisíc Židů. Izrael osady v Gaze v srpnu 2005 v rámci mírového plánu vyklidil a z území se stáhnul.

Izrael kontroluje přístup k pobřeží pásma Gazy a jeho vzdušný prostor. Hranice s Egyptem je rovněž uzavřená, Káhira ji otevírá jen z humanitárních důvodů. Pásmo samo spadá pod palestinskou samosprávu. Poslední volby zde vyhrálo radikální hnutí Hamas, které už rok a půl ovládá celé pásmo Gazy. Konkurenční Fatah umírněného prezidenta Mahmúda Abbáse tu nemá žádný vliv. Radikálové z Gazy neustále bombardují izraelské území, a proto Izrael zahájil blokádu oblasti. Zlepšení situace místních lidí mělo přinést půlroční příměří, na němž se znesvářené strany dohodly v létě loňského roku v Egyptě. Příměří v půlce prosince skončilo. Hamas obnovil útoky a Izrael se těsně po vánočních svátcích rozhodl proti hnutí definitivně zasáhnout, zprvu letecky a v sobotu večer přikročil i k pozemní ofenzivě.

Vydáno pod