Německá vláda schválila zpřísnění azylových zákonů

Německá vláda schválila zpřísnění azylových zákonů. Omezí se tak možnost přistěhování rodin běženců, kteří v Německu získali azyl. Kabinet také zařadil na seznam bezpečných států Alžírsko, Tunisko a Maroko, takže občané těchto zemí už nebudou mít šanci azyl získat. Opatření mají platit od 1. března, musí je však ještě odsouhlasit obě komory parlamentu.

Možnost spojování rodin uprchlíků se pozastaví na dva roky, poté by měla být obnovena, uvedl mluvčí vlády Steffen Seibert. Vláda chce také dávat rodinným příslušníkům běženců přednost při sestavování kontingentů lidí, které by měla země v budoucnu vyzvedávat přímo z krizových oblastí.

Rozšíření seznamu bezpečných států by mělo urychlit průběh azylového řízení v zemi. Na občany těchto států se budou vztahovat pravidla pro zrychlené řízení, v jehož rámci je možné rozhodnout o azylu během dvou týdnů, v dalším týdnu by úřady měly rozhodnout o případném odvolání běžence. Očekává se, že žadatelé z bezpečných států budou moci azyl získat jen výjimečně, pokud prokážou, že je osobně tamní státní moc pronásleduje.

Ve zrychleném řízení se budou projednávat také žádosti těch běženců, kteří odmítnou s úřady spolupracovat, což znamená, že budou lhát o své zemi původu nebo si odmítnou nechat sejmout otisky prstů.

Tento balíček zákonů dává jasně najevo, že chceme spravedlivé azylové řízení pro všechny, ale chceme, aby ti, kdo nepotřebují ochranu, rychleji naši zemi opět opustili. Chceme odstranit všechny nástroje, které dosud lidem umožňovaly, aby podvody a zdržováním prodloužili svůj pobyt v Německu.
Thomas de Maiziere
ministr vnitra

De Maiziere upozornil, že občané tří afrických zemí, které jsou nově na seznamu bezpečných států, získávali už nyní azyl jen zřídka. Loni německé úřady udělily azyl 2,3 procenta všech žadatelů z Maroka, necelému jednomu procentu žadatelů z Alžírska a žádnému Tunisanovi. Rozšíření seznamu bezpečných států by proto mělo urychlit vyřizování žádostí, aby lidé bez šance na získání azylu neblokovali úřady při vyřizování žádostí těch, kdo mohou ochranu v Německu získat.

Běženci si budou přispívat na integrační kurzy

Součástí schváleného balíčku azylových zákonů je i to, že se běženci budou finančně podílet na nákladech na svou integraci do společnosti. Každý z nich bude muset platit měsíčně deset eur (270 Kč) za integrační kurzy, v nichž se učí německy a seznamují se s německou kulturou.

Balíček zákonů musí ještě schválit obě komory německého parlamentu. Ve Spolkovém sněmu mají vládní strany velkou většinu, komplikace se však očekávají ve Spolkové radě, kde zasedají zástupci německých zemí. Proti rozšíření seznamu bezpečných států totiž mají výhrady zelení, kteří jsou zastoupeni v devíti ze 16 zemských vlád.