Nejvýznamnější archeologický nález 20. století je na webu

Jeruzalém - Pět ze vzácných Kumránských svitků nalezených u Mrtvého moře je poprvé dostupných na internetu. Celkem jde o 972 rukopisů nalezených v letech 1947 až 1956 v jeskyních v Kumránu u Mrtvého moře. Byl to jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů všech dob. Jde o staré náboženské texty sepsané v aramejštině, hebrejštině a řečtině. Součástí byl rovněž vůbec nejstarší známý Starý zákon. Nejstarší ze svitků pochází ze 3. století před naším letopočtem, nejmladší z roku 70.

O převedení na web se postaralo Izraelské národní muzeum s vyhledávačem Google. Na internet jsou převáděny další svitky a všechny by pak měly být dostupné online do roku 2016.

Mezi těmi, na něž se může veřejnost už nyní podívat, je pět nejvýznamnějších včetně knihy Izajáš a rukopisu nazývaného Chrámový svitek. Uživatelé internetu mohou text prohledávat, zvětšit ho a najít také určité pasáže. Dostupný je i překlad do angličtiny.

Svitky jsou považovány za dílo židovské sekty, která před 2000 lety uprchla z Jeruzaléma do pouště. Originály se uchovávají v Jeruzalémě, v trezoru zřízeném právě pro tyto dokumenty. Dostat se k nim vyžaduje tři rozdílné klíče, magnetickou kartu a tajný kód. V místě je udržována stejná vlhkost vzduchu a teplota, jaká odpovídá jeskynním podmínkám v Kumránu.

Pět dosud zpřístupněných textů koupili izraelští vědci od antikvářů. Svitky byly nalezeny ve značně poškozeném stavu, na více než 30 000 útržcích, získaných od beduínských pastevců. Zpřístupněním na internetu chtějí správci také čelit kritikům, podle nichž si vzácné artefakty monopolizovali a vědci k nim získávali přístup jen zřídka. Svitky jsou někdy nazývány nejdůležitějším archeologickým nálezem 20. století.

Kumránské svitky jsou na webu (zdroj: ČT24)
Vydáno pod