Nejstaršímu sociálnímu bydlení na světě je už 500 let

Lidé v nouzi hledají útočiště ve Fuggerei (zdroj: ČT24)

Průměrná výše měsíčního nájemného v Německu je sedm eur za metr čtvereční. Existuje ale místo, kde by to stačilo na celý byt po dobu sedmi let. Nejstarší sociální bydlení na světě – takzvaná Fuggerei – se nachází v bavorském Augšpurku. Čas už její fungování dostatečně prověřil. Právě letos je to totiž 500 let od chvíle, kdy se začalo s její výstavbou.

Od počátku fungování Fuggerei činí zdejší roční nájem jeden rýnský gulden, jehož dnešním ekvivalentem je necelé euro. Nejstarší sociální bydlení na světě není ale pro každého. Podle správce obytného komplexu, hraběte von Hundta, musí být uchazeči z Augšpurku a musí dokázat, že jsou v nouzi.

Tři modlitby denně za zakladatele

Tím výčet podmínek nekončí. Fuggerei přijímá jen lidi s dobrou pověstí, bez dluhů a katolíky, což je v souladu s přáním jejího zakladatele, obchodníka a bankéře Jakoba Fuggera, který v 16. století financoval vzestup Habsburků a rozmach Vatikánu.

Podle pravidel se za jednoho z nejbohatších lidí dějin a jeho potomky musí nájemníci navíc třikrát denně pomodlit.

Jedna věc, ve které se Fuggerei roku 2016 podstatně liší od té před pěti sty lety, ale i od té před deseti lety, je turismus. Její branou v současnosti projde až 180 tisíc návštěvníků ročně. Za vstup platí více než čtyřnásobek místního ročního nájmu – tedy čtyři eura.

Mění se i skladba obyvatel. Před druhou světovou válkou převažovaly rodiny s mnoha dětmi. Po ní hlavně vdovy. I současnost nově definuje pojem lidé v nouzi.  „Mladé rodiny, matky samoživitelky, lidé, kteří jsou ve čtyřiceti letech dlouhodobě nezaměstnanými,“ vyjmenovává von Hundt.

Rodina Fuggerů proto nedává 150 obyvatelům komunity jen střechu nad hlavou. Nabízí také sociální asistenci, poradenství nebo vzdělání. „Nejsme tu ani zavření, ani v domově pro důchodce, ani v ghettu nebo v něčem takovém. Je to zkrátka město ve městě,“ dodává správce Fuggerei.