Kvůli zneužívání dětí si Vatikán od výboru OSN znovu vysloužil kritiku

Ženeva - Výbor OSN proti mučení dnes ve své zprávě vyzval Vatikán k větší spolupráci s civilními úřady ohledně vyšetřování případů zneužívání dětí kněžími. OSN kritizuje katolickou církev a její přístup k pedofilním skandálům letos již podruhé, poprvé tak učinil v únoru Výbor pro práva dítěte. Vatikán v první reakci na zprávu výboru uvedl, že „veškerá zjištění bere v potaz a ujišťuje, že se jimi bude vážně zabývat“.

Výbor proti mučení, který v posledních týdnech zkoumal záznamy z Vatikánu, uvedl, že by vatikánští představitelé měli kněze mnohem více sledovat a „zastavit a sankcionovat“ chování, které bude v rozporu s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení. Orgán OSN zároveň odmítl postoj Svatého stolce, že má pravomoci jen v malém vatikánském státě. Každý kněz podezřelý ze spáchání trestného činu pohlavního zneužívání by měl být okamžitě odvolán ze své funkce až do vyšetření celého případu a neměl by být poslán do jiné diecéze, aby se vyhnul trestu.

Vatikán by měl „přijmout účinná opatření, aby zajistil, že tvrzení týkající se porušení Úmluvy proti mučení budou předány příslušným civilním úřadům, aby byli pachatelé důkladně vyšetřeni a potrestáni“. Deset expertů, kteří zprávu vypracovali, v ní rovněž uvádí, že Vatikán má podle této mezinárodní smlouvy odpovědnost za své zaměstnance po celém světě.

Oběti Vatikán obviňují, že i nadále pachatele sexuálních trestných činů chrání, a oni tak zůstávají nepotrestaní. Vatikán podle nich neinformuje o zločinech příslušné orgány činné v trestním řízení a neposkytuje obětem adekvátní odškodnění.

OSN církev ostře kritizovala již na začátku roku, a to prostřednictvím zprávy Výboru pro práva dítěte. Ten došel k závěru, že Vatikán nedělá dost pro to, aby pachatelé zneužívání byli potrestáni, a staví své zájmy nad zájmy obětí. Zástupci církve tehdy zprávu jednoznačně odmítli s tím, že je založena na nepochopení podstaty církevního učení, je plná předsudků a dává příliš mnoho prostoru argumentaci nevládních organizací, které jsou vůči církvi předpojaté.

Vydáno pod