Joseph McCarthy – tažení proti komunismu se mu nakonec stalo osudným

Bethesda (Maryland, USA) - Jako zuřivý antikomunista se do historie zapsal americký republikánský politik Joseph McCarthy. Svou hvězdnou kariéru, která díky atmosféře prosycené studenou válkou, jadernou hrozbou a strachem z komunismu jen kvetla, odstartoval v únoru 1950 na mítinku ve Wheelingu v Západní Virginii. Tam tehdy ještě jako bezvýznamný senátor za rodný Wisconsin oznámil, že ministerstvo zahraničí je plné komunistů a že má v ruce seznam jejich jmen. Záležitostí se zabýval zvláštní výbor, který jeho obvinění prohlásil za „podvod a švindl“. To však McCarthyho názor nezměnilo. Vytáhl jiná obvinění a jiná jména a spustil žlučovitou kampaň za jejich vymýcení.

McCarthy vystoupil 9. února 1950 ve Wheelingu (Západní Virginie) s informací, že má v rukou seznam 205 osob zaměstnaných na ministerstvu zahraničních věcí, které jsou členy Komunistické strany USA. Toto vystoupení je považováno za počátek „mccarthismu“. Pojmem mccarthismus je označováno tažení proti komunismu, komunistům a osobám podezřelým ze sympatií ke komunismu oficiálně vedené v USA na začátku 50. let. Podle Webster's New World Dictionary znamená „používání nerozlišujících, často nepodložených, senzacechtivých obvinění, inkvizičních vyšetřovatelských metod, údajně v zájmu potlačení komunismu“. Dnešní smysl tohoto termínu je obecnější a označují se jím demagogická, unáhlená a nepodložená obvinění a také veřejné útoky na charakter či vlastenectví politických oponentů. 

V ní se on i jeho spolupracovníci dopouštěli lží, falšování důkazů, vyhrožování i vydírání svědků. Nevybíravá taktika mu sice nakonec přivodila pád, avšak až poté, co se mu podařilo zničit mnohým kariéry i dobrou pověst. Ovšem mnozí Američané, kteří se nechali strhnout antikomunistickou hysterií, se na něj dívali jako na rytíře bojujícího proti temným silám. 

McCarthy postupem času nabyl dojmu, že jeho moc je neomezená, a to se mu stalo osudným. Ve své zaslepenosti napadl samotný Pentagon - na jaře 1954 se jako předseda vládního operačního výboru Senátu pokusil dokázat absurdní myšlenku, že slabost pro komunisty má sama americká armáda. V prosinci téhož roku Senát schválil rezoluci, která ho odsuzovala za chování neslučitelné s tradicí Senátu USA, a McCarthy byl „vyřízen“. Členem Senátu sice zůstal, ale čím dál častěji se uchyloval k alkoholu. Zemřel o necelé tři roky později - 2. května 1957 - na cirhózu jater.


Přes veškeré své pátrání a útoky nikdy ve vládě žádného komunistického agenta neodhalil. Během období mccarthismu byli například za špionáž pro Sovětský svaz popraveni američtí manželé Julius a Ethel Rosenbergovi.