Galileo: A přece se točí a dvě desítky let bez hříchu

Řím - „A přece se točí,“ řekl prý italský učenec Galileo Galilei poté, co ho katolická inkvizice pod hrozbou upálení donutila odvolat své poznání, že se Země točí kolem Slunce. Teprve před dvaceti lety, 31. října 1992, byl tento vědec, který s mnoha objevy z oblasti gravitace nebo astronomie značně předběhl svou dobu, s konečnou platností rehabilitován. Rehabilitoval jej papež Jan Pavel II. po třináctileté práci zvláštní komise.

Galileo Galilei byl ve své době váženým profesorem, který měl mnoho významných přátel, jak ve vysokých kruzích, tak i v okruhu významných kardinálů. Nebyl tedy zájem ho odsoudit. První proces s ním tedy skončil do ztracena. Galileovi jen zakázali veřejně zastávat heliocentrickou soustavu. Galileo ale zákaz nedodržel a nadále přednášel o svých názorech. Předvolali ho tedy znovu a odsoudili ho k vězení, které bylo změněno na vězení domácí. V tom dožil poslední období svého života už jako velmi nemocný a slepý člověk. 

image_409132
Zdroj: ČT24

Astronom, fyzik a matematik Galileo Galilei se narodil v únoru 1564 v Pise. Tamní šikmou věž proslavil házením železných kulí při dokazování zákona o zemské přitažlivosti. Univerzitní učitel a badatel sestrojil vlastní „přístroj na přibližování dálky“, jímž si otevřel okna vesmíru. V roce 1632 napsal tištěný dialog o obou slunečních soustavách, v němž geocentrismus rozcupoval na kousky. To se inkvizici nelíbilo.

„Některé verše z Bible naznačovaly, že země pevně stojí na svém místě, což může být vykládáno symbolicky, ale někteří to vykládali doslovně. Byl to dobový spor uvnitř vědy, ale špatné je, že se do něj zapojila církev, a to ne jako náboženské uskupení, ale mocenským způsobem,“ řekl religionista Ivan Odilo Štampach. 

Rozhovor s Ivanem Odilo Štampachem (zdroj: ČT24)

Giordano Bruno je za kacíře považován dodnes

Komise papeže Jana Pavla II. pak 13 let zkoumala, co vlastně Galileo opravdu vyznával a za co ho konkrétně odsoudili. Za podobné myšlenky byl v Galileově době upálen i Giordano Bruno. „Ten šel ještě dál, protože nepokládal za střed vesmíru ani Slunce, jak tvrdil Galileo, ale mluvil o nekonečném vesmíru, ve kterém je mnoho Sluncí. To už se jevilo jako naprosto nepřijatelné. Navíc nebyl ochoten, na rozdíl od Galilea, odvolat a podrobit se. Takže byl upálen. Církev o jeho rehabilitaci neuvažuje, poněvadž jsou jeho slova dodnes považována za kacířství, ačkoliv se za to už neupaluje,“ dodal Štampach.

Vydáno pod