František o svobodných matkách, homosexuálech a webu

Vatikán - Nový papež František vzbuzuje naději, že katolická církev získá modernější tvář. Svědčí o tom některá jeho předchozí vyjádření, která učinil ještě jako kardinál Jorge Bergoglio. Za řadu svých výroků nicméně sklidil i kritiku.

O potřebě evangelizace církve:
„Musíme zabránit duchovnímu churavění církve, která je uzavřena sama do sebe. Když církev dospěje do tohoto stádia, ochoří. Je pravda, že vyjít na ulici s sebou nese riziko nehod, které by se stávaly i obyčejným mužům a ženám. Ale pokud církev zůstane uzavřena sama do sebe, zestárne. A pokud bych si měl vybrat mezi poraněnou církví, která se vydala na ulici, a nemocnou, odtažitou církví, rozhodně bych si vybral tu první.“

O použití moderních technologií:
„Snažíme se také oslovit lidi, kteří jsou daleko – digitální cestou, přes internet a krátkými zprávami.“

O svobodných matkách:
„V našem duchovním regionu jsou kněží, kteří odmítají křtít děti svobodných matek, protože nebyly počaty ve svátosti manželství. Jsou to pokrytci dnešní doby. Jsou to ti, kdo klerikalizují církev. Jsou to ti, kdo božímu lidu upírají spásu. A chudák holka, která - místo aby se dítěte zbavila - má tu odvahu je přivést na svět, musí chodit od farnosti k farnosti, aby ho dala pokřtít.“

O tom, že argentinská vláda podpořila zákon o sňatcích homosexuálů:
„Nebuďme naivní: to není obyčejný politický boj; je to pokus zničit Boží záměr.“

O marnosti:
„Marnost často ilustruji na následujícím příkladu: Podívejte se na páva; je krásný, když se na něj díváte zepředu. Ale když se na něj podíváte zezadu, odhalíte pravdu… Uvnitř každého, kdo podlehne takové sebestředné marnosti, je ukryta velká bída.“

O římské kurii, řídícím orgánu katolické církve:
„Pokládám ji za subjekt, který poskytuje služby. Subjekt, který mi pomáhá a slouží. Někdy se o ní objevují negativní zprávy, ale často jsou přehnané a zmanipulované tak, aby skandalizovaly. Novinářům hrozí, že podlehnou jakési koprofilii a budou navádět ke koprofagii. To je ostatně hřích, který poznamenává všechny muže a ženy – vidět stále negativní, a nikoliv pozitivní aspekty.“