SPOLU k tématu Obrana a bezpečnost

Základem obrany zůstane členství v NATO. Budeme investovat do výzkumu, vývoje a nákupu moderních technologií a zajištění kyberbezpečnosti.

Při zajišťování kolektivní bezpečnosti musí EU postupovat v souladu s USA a NATO, vůči němuž splníme svůj závazek v podobě 2 % HDP do obrany již v rozpočtu na rok 2025. V rámci NATO budeme rovněž usilovat o posílení obranyschopnosti jeho východního křídla. Naší prioritou je také plnění strategické Koncepce výstavby AČR 2030, v níž se zaměříme na vyzbrojovací projekty uvnitř NATO. Obnovíme také úřad pro vyzbrojování, na jehož základě dostaneme pod kontrolu vojenské akvizice.
Neméně důležitou oblastí je obrana v informačním prostoru, k níž prosadíme odbornější přístup. Pro lepší koordinaci bezpečnostní politiky zřídíme „národního bezpečnostního poradce“ a přijmeme novou bezpečnostní strategii. Dále posílíme mobilizační systém a schopnost bojového rozvinutí Armády ČR.
Připravíme nejen novou legislativu pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu, ale také Bílou knihu Policie ČR pro personální i materiální vybavení a zmenšení byrokracie. Budeme dbát také o investice do Hasičského záchranného sboru ČR.
Dále je třeba podpořit export domácího průmyslu a náborové motivační programy, jakož i zachovat práva legálních držitelů zbraní. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.