MZH k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zastavme plýtvání se zemědělským půdním fondem, stop dalšímu záboru orné půdy.

Zaručme ústavní ochranu půdy a vody. Záležitosti životního prostředí mají patřit do výlučné kompetence jednotlivých zemí ČR. Ministerstvo životního prostředí je možno nahradit vládním výborem, který by se zabýval jen zajišťováním mezistátních závazků na tomto úseku. Nefunkčnost, nekoordinovaná chaotičnost centrálního řízení v dané oblasti se prokázala např. v kauze Bečva. Poskytneme skutečnou podporu rodinným farmám, jsme proti dotování „agrobaronů“.