KČ k tématu Obrana a bezpečnost

Kredit české armády v NATO nesmí poškozovat neuvážené kroky politiků. Obranný rozpočet navýšíme postupně na 2 % HDP, včetně posílení výdajů na obranný výzkum.

Principiálním prvkem, zajišťujícím nejvyšší úroveň naší bezpečnosti v moderních dějinách, je členství naší země v NATO. Zkušenosti českých jednotek ze společných misí Aliance jsou nenahraditelné, zároveň pomáhají budovat pověst české armády jako oceňovaného partnera. Je proto nutné, aby dobré jméno českých vojáků nebylo poškozováno chybnými kroky politické reprezentace, jako bylo např. vyhovění požadavku komunistů na snížení rozpočtu na obranu.
V zájmu zachování důvěryhodnosti je nezbytné, aby výdaje na obranu byly postupně zvyšovány na úroveň, k níž jsme se opakovaně zavázali, tj. 2 % HDP. Vnímáme při tom objektivní problém, že s rostoucím objemem státního rozpočtu roste i absolutní objem výdajů na obranu, i když je procentní hodnota zachována – jinými slovy, navyšování výdajů by mohlo narazit na absorpční kapacitu armády. Řešením je posílit rozpočet na obranu nejen o investice do nových zbraňových systémů a do lidských zdrojů, ale posílit též výdaje na obranný výzkum. Vzhledem k rozmanitosti a rozsáhlosti obranného výzkumu v současné době by takové posílení výdajů mělo i výrazně pozitivní dopady pro výzkumnou sféru.