ČSSD k tématu Zemědělství a životní prostředí

Podoba zemědělství určuje ráz krajiny, ale ovlivňuje i udržitelnost života u nás. Zvýšíme potravinovou soběstačnost České republiky podporou českých producentů.

Zemědělská půda zabírá více než polovinu rozlohy ČR. Podoba zemědělství určuje ráz krajiny a ovlivňuje udržitelnost života u nás. Zvýšíme naši potravinovou soběstačnost podporou českých producentů. Změny klimatu nejvíce negativně dopadají právě na zemědělství: půda je z více než 60 % ohrožena vodní erozí a během 4 dekád se snížila početnost populací ptáků o 1/3.

Podpoříme systémy hospodaření šetrné k půdě, které zvyšují její organické složky. Radikálně zrychlíme souhrnné pozemkové úpravy k ochraně před vodní a větrnou erozí. Kvalitní půda je klíčem ke zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky.

Podpoříme všechny zemědělce, kteří hospodaří dle pravidel, produkují potraviny a starají se o naši krajinu. Malé a střední zemědělce podpoříme zvýšenými dotacemi na první hektary a speciálními dotacemi určenými pouze pro ně. Evropské prostředky určené pro venkov budou v maximální možné míře využity na podporu českých zemědělců a pro vytvoření nových pracovních míst na venkově. Dotace zaměříme tak, aby ten, kdo půdu ničí, nedostal nic.

Zakotvíme ochranu vody v Ústavě. Každý má právo na pitnou vodu. Zajistíme ochranu a rozvoj zdrojů pitné vody důsledným čištěním odpadních vod.