Kutná Hora - Monte Carlo středověku a město tabáku

Kutná Hora - Kutná Hora je město s bohatou historií a řadou památek, které se dostaly i na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Současně je ale Kutná Hora také městem tabáku, státní továrna na tabák tam začala fungovat už 2. listopadu 1812.

Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou dochovaných gotických, renesančních a barokních domů. K dalším významným památkám patří i Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, gotický chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej nebo klášter voršilek.

Místem zpracování tabáku se stala právě jedna ze zdejších středověkých staveb, bývalý cisterciácký klášter v Sedlci, která je dnes součástí Kutné Hory, kam se výroba přestěhovala z nedalekého Golčova Jeníkova a z Prahy. „Císařskou manufakturu tabační“ v Golčově Jeníkově (nyní tzv. nový zámek) nechal vybudovat hrabě Leopold Kolowrat-Krakovský a fungovala již v roce 1775. O několik let později byla zřízena i obdobná továrna v Praze.

Národní klenoty - Kutná Hora - Monte Carlo středověku (zdroj: ČT24)

Nejprve dýmkový a šňupací tabák, později doutníky a cigarety

Továrna v prostorách kláštera, který byl zrušen v roce 1783 v rámci josefínských reforem, zprvu produkovala pouze dýmkový a šňupací tabák. Teprve roku 1844 začala s výrobou doutníků. V roce 1882 doplnila sortiment o cigarety, které se zpočátku „motaly“ ručně. I tak jich dělníci dokázali vyrobit pět milionů kusů za rok. To ale nestačilo poptávce, a tak o 14 let později byla zavedena strojní výroba. 

Kutnohorský závod přešel po druhé světové válce a znárodnění pod národní podnik Tabákový průmysl. V roce 1950 byl zřízen Československý tabákový průmysl, národní podnik, jehož značku ČSTP pak čtyři desítky let nesly všechny cigarety a další tabákové výrobky z Kutné Hory. Postupná modernizace některých závodů vedla k uzavření řady továren (v Táboře, v Českých Budějovicích) a hlavními závody ČSTP se staly podniky v Kutné Hoře, Novém Jičíně, Hodoníně a třech slovenských městech.

Pamětníci vzpomínají na Lípy nebo Partyzánky

V Kutné Hoře se vyráběly desítky značek cigaret. Populární Lípy, Partyzánky a další začaly v 60. letech nahrazovat dodnes běžné značky Start a především cigarety s filtrem (první kutnohorské z roku 1963 nesly značku Astra), z nichž nejznámější jsou značky Sparta a Petra.

Po pádu komunistického režimu vznikla akciová společnost Tabák. Třetina akcií firmy s roční kapacitou 6,5 miliardy cigaret byla nabídnuta zahraničním firmám. V soutěži nakonec zvítězila americká společnost Philip Morris, která firmu postupně ovládla. Nejznámější cigarety, které se tady vyrábějí, nesou značku Marlboro.