Velikonoce jinak: Cesta bolestných kamenů pojmenovala 14 bolestí dneška

Písek – Obdobou křesťanské křížové cesty má být cesta bolestných kamenů v Písku. Tak jako křížová cesta má i ona čtrnáct zastavení, pojmenovává ale největší bolesti moderního člověka. Studenti písecké obchodní školy sbírali příběhy po nemocnicích, věznicích nebo v dětských domovech.