Těžaři opět pokukují po manganu u Chvaletic. Lidé se bojí hluku, prachu a zápachu

Události v regionech: Obnovení těžby manganu? (zdroj: ČT24)

V zemi u Chvaletic na Pardubicku leží podle geologických průzkumů až milion tun manganu čili kovu, který se používá například k výrobě oceli nebo baterií. O těžbu má zájem kanadská společnost Euro Manganese Inc. (EMI), která by s ní chtěla začít do čtyř let.

V 50. až 70. letech se u Chvaletic těžil pyrit na výrobu kyseliny sírové. Odpad z těžby tehdy vytvořil postupně tři obří haldy, které už jsou dnes běžnou součástí krajiny. Po více než čtyřiceti letech by se ale měly znovu zrecyklovat.

Na rozlehlých pláních toho moc neroste, půda je po staré těžbě toxická a škodí i podzemním vodám. To by se po recyklaci půdy mohlo zlepšit, tvrdí těžaři. 

„Výtěžnost je svým způsobem zajímavá. Procento manganové rudy je relativně nízké, nicméně z ekonomického hlediska je to zajímavé,“ uvedl ředitel společnosti Mangan Chvaletice, kterou EMI v roce 2016 plně ovládla. 

Ekonomický přínos z každé vytěžené tuny by měly i přilehlé obce, hlavně Trnávka. Ročně by se jednalo řádově o miliony korun. Místní lidé se ale obávají hluku, prachu a zápachu.

„Budeme se snažit vybojovat co nejlepší podmínky pro obec,“ uvedl starosta Trnávky Radek Valenty (nezávislý). Jde mu o to, aby se například nezvýšila doprava v obci. 

Mangan
Zdroj: Mangan Chvaletice

Starostka Chvaletic Blanka Zaklová (nezávislá) bude po firmě požadovat konkrétní projekt, aby se obec nemusela vyjadřovat k pouhé vizi. „Zajímalo by nás, jak dalece vlastně bude zatíženo životní prostředí,“ řekla. 

O povolení těžby manganu nad obcí Trnávka rozhodne báňský úřad. Předchází tomu stovky průzkumů bývalého odkaliště.  Firma Mangan Chvaletice má zatím představu, že těžba by mohla trvat 25 až 30 let. Každým rokem by chtěla získat asi 50 tun čistého kovu.  

Mangan se v současnosti nikde v Česku netěží

Česká geologická služba uvádí, že mangan se těžil po 1. světové válce na obrovském, ale chudém polabském ložisku u Chvaletic, kde je vázán na břidlice. Vyskytuje se zde spolu se železem a pyritem, jenž se využíval jako vedlejší surovina v chemickém průmyslu. Obsahy manganu byly nízké a nestačily poptávce.

Mangan je podle geologů mimořádně důležitým kovem, který se používá při hutnictví železa, na výrobu surového železa a hlavně oceli, tvoří slitiny s jinými kovy. Jsou z něj suché baterie, hnojiva, potravy zvířat, palivové přísady, elektrody, slouží také pro úpravu vody. V Česku se nyní žádný mangan netěží.