Prácheňské muzeum v Písku zve na výstavu kuriozit

Písek - Vánoční dárek vyrobený ze střepiny bomby nebo betlém s motivy továren a vítězství pracujícího lidu jsou jediné připomínky Vánoc na poslední letošní výstavě Prácheňského muzea v Písku. Kuriozit je na ní ale víc než dost. Jejich prohlídku si návštěvníci mohou zpestřit ještě hádáním, k čemu se některé z nich používaly.

Chytátko na blechy, obrázky z vlasů nebo vystřihovaný obrázek z roku 1878 se hned tak do nějaké výstavy nehodí. A tak se tyto předměty po letech čekání v depozitáři dočkaly vlastní expozice. A s nimi se konečně proslaví i jejich příběhy a autoři. Podle ředitele muzea Jiřího Práška je to případ jednoho dosud neznámého městského sluhy: „Neuměl psát ani malovat a přesto kdokoli požádal, tak mu vystřihl jakýkoli motiv.”

Křeslo z kolíčků vyrobili ruští zajatci v první světové válce. Neobvyklý vánoční dárek ze střepiny po bombardování zase v další válce nuceně nasazení dělníci v Berlíně. U čtyřiadvaceti exponátů si ale zatím na otázku Co je to?, musí návštěvníci odpovědět sami.

Z lidí, kteří na kameru hádali pravou totožnost cestovního kalamáře, kořenky z roku 1771, máselnice ani předchůdce hasicího přístroje, se nikdo netrefil. Ceny pro vítěze muzejní soutěže si asi odnese někdo jiný. Soutěž končí už po Vánocích, kdy pracovníci muzea neznámé předměty odtajní. Až do konce výstavy 31. prosince z nich budou místo hádanek už jen klasické exponáty.