Ostravsko se dusí, Evropská komise hrozí Česku soudem

Ostrava - Česká republika čelí už druhé výzvě Evropské komise, aby dostala do zákonných norem množství prachu v ovzduší. Poukazuje se na dlouhodobé překračování limitů zejména v průmyslových oblastech Ostravska a Ústecka. Pokud Česko nepředloží plán efektivních opatření ke zlepšení, může ji komise zažalovat u Evropského soudu. Pak by státu hrozily vysoké sankce.

Evropská komise zahájila s Českou republikou řízení kvůli porušování Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti s překračováním imisních limitů prachu už v roce 2013. Další upozornění vydala letos 26. března. V tiskové zprávě opět poukazuje na překračování norem a vyzývá k zavedení efektivních opatření k nápravě. Pokud se tak nestane, má Česko počítat s tím, že Evropská komise se může obrátit na Evropský soud, který může rozhodnout o sankcích.

Ministerstvo životního prostředí připravilo v reakci na první výzvu soubor opatření a programů, které mají vést ke zlepšení situace zvláště v nadlimitně znečištěných oblastech. Měly však být vydány už loni v září, zatím se tak však nestalo.

„Ke skluzu došlo poté, co Evropská komise vydala na začátku minulého roku takzvaný balíček k ovzduší, podle kterého jsme museli některé programy předělat tak, abychom byli v souladu,“ vysvětloval ministr životního prostředí Richard Brabec. Dodal, že v druhé polovině letošního roku by měla být vydána opatření pro aglomerace Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná, která umožní krajským úřadům zpřísnit podmínky provozů. Mělo by se to týkat vybraných malých, středních i velkých znečišťovatelů.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: „Věřím, že Evropskou komisi přesvědčíme, že děláme všechny kroky ke zlepšení. Nestane se tak ale z roku na rok.“

Podle Brabce jsou však hlavním problémem lokální topeniště, což ministerstvo řeší další velkou kotlíkovou dotací za 9 miliard. „Česká republika není jedinou zemí v Evropské unii, která nesplňuje limity. Je to třináct zemí, mezi nimi i Německo. Věřím, že se nám podaří Evropskou komisi přesvědčit, že děláme všechny kroky pro to, aby se ovzduší zlepšilo,“ řekl Brabec. Zdůraznil, že se tak nestane z roku na rok.

Podle Kristíny Šubové z organizace Frank Bold (bývalý Ekologický právní servis) potvrzuje postup Evropské komise to, že problém znečištění ovzduší v České republice je závažný a že ho již nebude možné ignorovat. „Evropský soud už několikrát potvrdil, že lidé žijící v postižených oblastech mají právo od úřadů požadovat, aby byla přijata opatření ke zlepšení,“ uvedla.

obrázek
Zdroj: ČT24

Denní imisní limit pro polétavý prach (50 mikrogramů na metr krychlový) je dlouhodobě překračován na mnoha místech v republice. Překročení je přípustné pouze pětatřicetkrát ročně. V minulém roce byl tento limit přečerpán téměř na šedesáti místech v republice. Vůbec nejhorší situace byla ve Věřňovicích na Karvinsku na hranici s Polskem. Letošní roční limit tam je už nyní vyčerpán, podobně jako na dalších šesti místech na Karvinsku a Ostravsku. Řada výzkumů potvrdila, že znečištěné ovzduší ovlivňuje zdraví a zvyšuje riziko vážných onemocnění. V Moravskoslezském kraji je například oproti zbytku republiky výrazně vyšší procento dětí trpících astmatem.

Překročení ročních imisních limitů k 3. 4. 2015

Radvanice - 53

Věřňovice - 47

Český Těšín – 42

Karviná – 39

Havířov – 39

Orlová – 37

Ostrava–Přívoz - 36