Oprava D1 omezí provoz mezi Hvězdonicemi a Ostředkem

Začíná modernizace dalšího úseku dálnice D1 mezi 29. a 34. kilometrem. Mezi Hvězdonicemi a Ostředkem na Benešovsku budou probíhat přípravné práce, při kterých dělníci rozšíří krajnici a upraví středový pás. Stejně jako ve čtyřech úsecích opravovaných od roku 2013 se bude i mezi Hvězdonicemi a Ostředkem jezdit ve čtyřech pruzích, které však budou užší než obvykle. Podívejte se, kde na dálnici D1 aktuálně hrozí zdržení:

Dopravní uzavírky, omezení a práce na silnici na D1:

211.–203. km u Šlapanic u Brna (Exit 203–210)                    

do 14.6.

Z důvodu práce na silnici je ve směru na Prahu vozovka zúžena na dva pomocné jízdní pruhy, ve směru na Ostravu je doprava v levém jízdním pruhu převedena přejezdem středního dělicího pásu do protisměru (v tomto pruhu je zákaz vjezdu nákladních automobilů), doprava v pravém jízdním pruhu pokračuje ve stávajícím pásu, přičemž z tohoto pruhu je umožněn sjezd z dálnice Holubice (EXIT 210). Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h.

187. km mezi Pupůvkami a Troubskem u Brna                                     

do 14.6.

Ve směru do Brna je z důvodu výměny římsy mostu zúžena vozovka na dva jízdní pruhy, je uzavřen odstavný pruh. Nejvyšší povolená rychlost je 80 km/h.

163.–153. km mezi Velkou Bíteší a Lhotkou (Exit 162–153) 

do 9.7.

Pro stavební práce je provoz ve směru na Prahu převeden do protisměru v zúžených pruzích, v opačném směru je vozovka zúžena na dva jízdní pruhy. Maximální povolená rychlost je 80 km/h. Uzavřeny jsou také rampy mimoúrovňových křižovatek, nájezd na Exitu 162 a výjezd na Exitu 153 jsou vedeny objízdnou trasou.

114.–104. km mezi Jihlavou – Větrný Jeníkov (Exit 112-104)                       

do 29.7.

V rámci modernizace 14. Úseku D1 je ve směru na Prahu provoz převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích, ve směru na Brno je doprava svedena do dvou pomocných pruhů. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h, uzavřena je také levá polovina mimoúrovňového křížení na jihlavském Exitu 112.

56. km u Soutic (E56)                                                                                        

do 30.6.

Ve směru z Prahy do Brna je pro opravu dilatačního závěru mostu vozovka zúžena na dva pomocné jízdní pruhy v pravé části jízdního pásu. Ve směru do Prahy je levý jízdní pruh veden do protisměrného pásu, pravý pruh pokračuje ve stávajícím pásu. Maximální rychlost: 80 km/h.

35.–29. km mezi Ostředkem a Jihlavou (Exit 34–29)                        

do 28.5.

Kvůli práci na silnici je doprava obousměrně vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích. Maximální dovolená rychlost je 80 km/h. Na 29. km dálnice se navíc opravuje most v havarijním stavu, zde bude doprava omezena až do 30.8. Osobní vozidla na tomto místě smí jezdit 100 km/h, nákladní automobily 60 km/h.

7.–5. km u Průhonic (Exit 6)                                                                   

do 29.5.

Práce na silnici si ve směru z Prahy vynutily uzavření levého jízdního pruhu a zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, ve směru do města je doprava v levém jízdním pruhu převedena do protisměrného pásu, střední jízdní pruh pokračuje v levém pásu dálnice. Je uzavřená výjezdová větev ve směru na Průhonice/Čestlice v mimoúrovňovém překřížení na Exitu 6. Objízdná trasa je vedena přes Čestlice.

Dálnice D1 má být v úseku Mirošovice – Kývalka opravena ve dvou desítkách etap. Hotové jsou zatím jenom dvě, další dvě se chýlí ke konci a začínají práce na páté. Z dosud modernizovaných úseků je ten mezi Hvězdonicemi a Ostředkem nejblíže Praze. Zahájení prací ale nabralo jednodenní zpoždění.

Křižovatka Hvězdonice leží na 29. a křižovatka Ostředek na 34. kilometru dálnice. Zprvu postihnou přípravné práce především řidiče mířící ku Praze. Omezení v tomto směru začne již na 36. kilometru, dělníci budou opravovat a rozšiřovat krajnici, aby tudy později mohla začít jezdit auta v obou směrech. Naopak ve směru na Brno čekají řidiče potíže pouze na 31. kilometru. „Jedná se o opravy krajnic, výměny cemento-betonových desek a další drobné opravy, aby stávající vozovka vydržela do dokončení modernizace,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Dělníci začali modernizovat D1 u Hvězdonic (zdroj: ČT24)

V příštím týdnu Ředitelství silnic a dálnic upřesní další postup prací. Stejně jako v již opravených částech D1 bude nejprve nutné připravit nejen dálnici, ale také mosty nad ní na velkou proměnu. Ta proběhne v dalším roce postupně v obou dálničních pásech. Při opravách jsou v každém směru zachovány dva pruhy, jsou však užší a maximální povolená rychlost je pouze 80 km/h.

Jednotlivé etapy modernizace úseku mezi Hvězdonicemi a Ostředkem:

Modernizace je od loňského podzimu hotová v úsecích Šternov – Psáře a Loket – Hořice. V původním termínu nedokončili dodavatelé práce v dalších dvou úsecích Větrný Jeníkov – Jihlava a Lhotka – Velká Bíteš, nyní se však již chýlí ke konci. Letos však mají ještě začít opravy úseků Ostrovačice – Kývalka a Měřín – Velké Meziříčí-západ.