Odkrývání vzácných fresek v Českých Budějovicích

České Budějovice - Unikátní středověké malby, ukryté klenby a dlouho hledaný vchod do původní kapitulní síně odkryli restaurátoři v českobudějovickém klášteře. Dominikánský klášter s kostelem obětování Panny Marie je nejstarší a nejcennější dochovanou památkou v Budějovicích.

Obnova památky, od které se od 13. století odvíjí historie města, a která podle odborníků patří k nejvýznamnějším na jihu Čech, trvá s přestávkami téměř pět let. Kromě přízemí opravují stavební firmy postupně i střechu. „Restaurování probíhá tak, že se zatmelí ta nejvíce poškozená místa a potom se provádí retušování,” popisuje mravenčí práci restaurátorů ředitel českobudějovického památkového ústavu Petr Pavlec. Klenební pole si denně přicházejí prohlédnout desítky lidí, kostelník Jiří Michal potvrdil, že denní návštěvnost se pohybuje okolo sta obdivovatelů fresek.

Správci kostela předpokládají, že pokud nenastanou komplikace, zpřístupní veřejnosti celou Křížovou chodbu nejpozději do pěti let.

Slovo klášter, přejaté z latiny, znamená „uzavřené místo“. K radosti všech milovníků umění, historie a věřících zůstane ten českobudějovický místem otevřeným.