Obecní rozhlas bez dechovky? Kvůli poplatkům OSA

Praha - Dechovka mizí z vesnic, starostové nemají chuť platit rostoucí poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA). Bloky dechovky z hlášení obecních rozhlasů jsou čím dál častěji nahrazovány levnějšími znělkami, díky kterým obce ušetří až tisíce.

Dechovka mizí z obecních rozhlasů. Starostové se snaží šetřit a dávají přednost levnějším licencím na znělky pro potřeby měst a obcí. „Nevyužíváme produktů, které spadají pod OSA,“ říká například starosta Obce Losiná Miloš Černý. Seniorům však oblíbená dechovka chybí.

K výjimkám patří obec Chválenice na jižním Plzeňsku. Starosta zde dechovku vrátil lidem.
Se starosty však nesouhlasí zástupce Ochranného svazu autorského. „Když se podíváme na sazbu 638 korun ročně plus 70 korun za amplión, nemyslím si, že by to byla sazba, kvůli které by obce nepoužívaly hudbu,“ tvrdí předseda OSA Roman Strejček. I když za dechovku poctivě platí, starosta Chválenic to vidí jinak. „Když se to pak z těch obcí spočítá, OSA je z toho živ velmi dobře,“ uvedl František Bečvář.

Reportáž Davida Růžičky (zdroj: ČT24)

Systém není výhodný ani pro pořadatele dechovkářských akcí. „Pořadatele tento systém likviduje,“ říká znalec lidové a dechové hudby Josef Pospíšil. Dechovka v obecním rozhlase tak bude na českých vsích čím dál větší vzácností.