Nový typ jaderného paliva pro Temelín

České Budějovice - Jaderná elektrárna Temelín se od spuštění obou reaktorů potýká s problémem deformací palivových článků. Laicky řečeno - pruty s obohaceným uranem se kroutí vlivem radiace a jejich deformace by mohly zabránit cestě regulačních a havarijních tyčí na dno reaktoru a tím znemožnit zastavení štěpné reakce.Tento problém uspokojivě nevyřešila firma Westinghaus, která byla původním dodavatelem jaderného paliva. Proto se provozovatel JE Temelín ČEZ rozhodl pro nového dodavatele. Ve výběrovém řízení zvítězil ruský výrobce jaderného paliva státní firma Tvel. Nové palivo by se mělo v jihočeské atomové elektrárně objevit v roce 2010.

S deformacemi paliva se potýká většina výrobců. Ruský dodavatel tvrdí, že problém vyřešil.

Vladimír Grigorijevič Ašot, vedoucí kompletace jaderného paliva říká: „Hlavním řešením je zpevnění článků, ale rozhodující je geometrie uranových prutů…pracovně tomu říkáme ugolky.“ Výsledky předběžných zkoušek bude hodnotit Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Oleg Vasilijevič Krjukov, generální ředitel MAZ,Elektrostav si je dobrým výsledkem jistý. Rusové zlepšili odolnost uranových prutů tím, že je opatřili speciálně tvarovanými hranami. Provozovatel jaderné elektrárny ČEZ tomuto řešení věří. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zdůrazňuje: „Zvládnout tento problém není jednoduché, protože se musí řešit otázky pružnosti a termohydrodynamiky. Sami Rusové tento problém zkoumali více jak 10 let.“ To že nové palivo zlepší bezpečnost jaderné elektrárny Temelín, připouštějí i protijaderní aktivisté. Jejich názor na jadernou elektrárnu Temelín to však nezmění.