Kdo povede nemocnice Jihočeského kraje?

Jihočeský kraj - Jihočeský kraj plánuje změny v řízení nemocnic. Před časem z nich udělal akciové společnosti a teď bude projednávat, kdo zasedne v jejich představenstvech. V těch by většinu měli mít představitelé kraje. I když se jedná teprve o návrh, už má spoustu odpůrců.

V pětičlenných představenstvech nemocnic by měli být tři, popřípadě čtyři zástupci kraje. Jednotlivá vedení nemocnic by se pak téměř nelišila. Podle odpůrců návrhu to může vést i k nepřehledným majetkovým přesunům a vzniku korupčního prostředí. „Může vést k centralizaci péče a nakonec k redukci péče v jednotlivých okresních nemocnicích,“ říká o návrhu Lukáš Štrincl, předseda LOK – ČLK v Nemocnice Tábor a.s. „Ztratí se vlastně subjektivita těch jednotlivých nemocnic, ztratí se možnost jejich konkurenčního boje,“ tvrdí Michal Cihla předseda LOK – ČLK Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Llékařské odborové organizace se obrátily na jihočeského hejtmana. „Ten dopis není podle mě založen na relevantních údajích a někdy také zachází až příliš daleko,“ odpovídá na obavy lékařů hejtman Jan Zahradník (ODS).

Kraj spravuje sedm nemocnic. Změnu v představenstvech vyžaduje vytvoření holdingu. Jeho fungování mají nová vedení zjednodušit tím, že nastolí jednotný systém. „Ať už je to řízení, ať už je to účetnictví, informační systémy, ochrana dat. Je to dočasné řešení. Má to být omezeno dobou jednoho roku,“ vysvětluje náměstek jihočeského hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Pavelka. Po roce by se podle Vladimíra Pavelky měli do vedení nemocnic zase vrátit lidé, kteří v nich pracují a mohou se tak lépe věnovat jejich specifickým problémům.

Jestli se představenstva skutečně změní a jak budou vypadat, rozhodne rada Jihočeského kraje zítra.