Chyby v eurodotacích v Praze: Jedna sms stojí 19 tisíc

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel v čerpání evropských dotací chyby za několik milionů korun. Praha 11 si například nechala proplatit práce za 10,5 milionu korun, aniž by byla schopná dokázat jejich provedení. Předražený měl být podle kontrolorů také systém varování občanů Prahy prostřednictvím textových zpráv, informační sms jednomu Pražanovi tak stála podle zjištění úřadu 19 tisíc korun.

NKÚ: Praha má u eurodotací milionové chyby (zdroj: ČT24)

„Závěry bereme na vědomí a v nejbližších dnech zahájíme šetření u všech projektů, v nichž byly zjištěny konkrétní nedostatky,“ reagovala na zjištěné nedostatky mluvčí magistrátu Petra Hrubá. Město podle ní přijme opatření, aby se podobná situace neopakovala.

Jedenáctá městská část získala z EU a státního rozpočtu 33,4 milionu korun na projekt „Revitalizace nevhodně využívaných ploch“. Peníze měly putovat na obnovení 63 nefunkčních a nevyužívaných dětských hřišť, další tři dětská hřiště měla projít rekonstrukcí. Projekt zahrnoval i přeměnu okrasných nádrží před vchody do bytových domů na Jižním Městě na zelené plochy. 

Podle zjištění NKÚ při revitalizaci hřišť odvezl dodavatel na skládku 362,8 metru krychlového železobetonu, městské části ale vyfakturoval vybourání 3 255 metrů krychlových tohoto materiálu. Podobně vystavoval dodavatel faktury údajně i v případě víceprací a bouracích prací. „Městská část Praha 11 si nechala z dotací proplatit práce za 10,5 milionu korun, aniž kontrolorům prokázala, že dodavatel tyto práce skutečně odvedl,“ uvedl NKÚ.

Budeme to samozřejmě řešit, a to společně s orgány činnými v trestním řízení, je třeba z toho vyvodit osobní zodpovědnost,„ řekl nový starosta Prahy 11 Jiří Štyler (HPP11). Podle Štylera vítězná firma dokonce nebyla ve výběrovém řízení nejlepší. “Nebyla nejvýhodnější podle parametrů výběrového řízení," dodat Štyler, který byl v minulém volebním opozičním zastupitelem a řadu kroků tehdejšího vedení kritizoval.

„Jestliže celé čtyři roky tvrdili, že jsme dělali něco špatně a teď mají možnost to dokázat, tak ať to udělají. Já tvrdím, že jsme nedělali nic špatně,“ říká bývalý místostarosta a radní pro majetek Prahy 11 Jan Meixner (ODS).

Dalším projektem, u jehož financování našel úřad chyby, je systém pro automatické informování a varování Pražanů prostřednictvím sms, jenž stál 8,6 milionu korun. Žadatel o dotaci v projektové dokumentaci počítal s tím, že do tří let bude systém využívat čtyři až osm tisíc uživatelů. Po třech letech fungování ho ale využívalo jen 444 lidí. „Náklady na jednoho uživatele přesáhly 19 tisíc korun a byly šedesátkrát vyšší, než autor projektu předpokládal,“ uvedl úřad.

Chyby jsou i v samotném řízení a kontrole programu

Kontrolou NKÚ prošlo celkově 17 projektů dvanácti různých příjemců dotací z programu Praha - Konkurenceschopnost v letech 2007 až 2013 za celkem jednu miliardu korun, což je zhruba 19 procent výdajů proplacených v tomto operačním programu. Nedostatky jsou podle úřadu dokonce v řízení a kontrole samotného programu. Šlo například o údajně nedostatečné oddělení funkcí při kontrole projektů, u kterých bylo příjemcem dotací hlavní město Praha, nedostatečné prověřování, zda nedochází k dvojímu financování projektů nebo chyby při ověřování žádostí o platbu.

„NKÚ doporučil organizačně oddělit zaměstnance, kteří kontrolují program, od těch, kteří mají na starosti jeho správu a poskytování evropských peněz, případně dokonce dotace z programu čerpají,“ dodala mluvčí NKÚ Olga Málková.

Vydáno pod