Český Krumlov si pronajme od státu most

Český Krumlov - Skoro 9000 korun měsíčně by měl od října platit Český Krumlov za pronájem nouzového mostu, který má půjčený ze státních hmotných rezerv. Právě v říjnu totiž definitivně končí bezplatné zápůjčky, kterými stát pomáhal městům a obcím po povodních v roce 2002. Státní most bude město využívat, než vystaví svůj vlastní.

Zhruba sto tisíc korun ročně je částka, za kterou je možné si v Česku pronajmout menší byt. Nebo provizorní most. Mluvčí Správy státních hmotných rezerv Věra Matějů uvedla, že výpůjčka by měla trvat dvanáct měsíců od 14. října letošního roku. Pro Lumíra Luštického z Městského úřadu Český Krumlov to znamená přeci jenom nějaký čas pro vyjednávání a hledání finančních zdrojů.

Všechno začalo v roce 2002, kdy kromě řady dalších povodně zničily i poměrně intenzivně využívaný most v Českém Krumlově poblíž městského pivovaru. Stát pomohl tím, že městu půjčil nouzovou konstrukci. Nový most však zatím neexistuje a bezplatný pronájem v říjnu končí. Místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová (SN-město pro všechny) potvrdila jeho nezbytnost: „Je to most, který spojuje staré město s vnějším světem.“

Rozebrání nouzové konstrukce je podle vedení města nemyslitelné, Krumlovu tak nezbývá, než platit nájem. Jitka Zikmundová doplnila, že jde o dohodu o nájmu za poplatek v řádu sto tisíc korun. Podle Věry Matějů ze Správy státních hmotných rezerv je to zcela obvyklý postup, který je plně v souladu s platnou legislativou.

Situaci v Českém Krumlově zkomplikoval fakt, že most leží v těsné blízkosti historického centra a zároveň na místě, kde je velmi vysoká úroveň takzvané stoleté vody, nad jejíž úroveň by měl sahat. Proto zde má vzniknout unikátní otočná konstrukce, na kterou už sice existuje dokonce stavební povolení, chybí však jediné: necelých 60 milionů korun.

Stavba nového otočného mostu by měla trvat asi 9 měsíců, peníze na ni musí krumlovští sehnat nejpozději do prosince 2009.