Vznáší se nad námi džin nenávisti?

Česká společnost se kvůli své islamofobii, sociálním problémům a negativnímu pohledu na Romy radikalizuje. Nahrávají tomu i nedemokratické tendence v české domácí i zahraniční politice a vývoj ve světě, ať už jde o boj s Islámským státem, či stýkání se a potýkání se s muslimy a imigranty v zemích západně od nás. Do budoucna proto hrozí, že nenávist části obyvatel ČR si vezme na mušku i jiné menšiny. Občanský názor a osobní přesvědčení jednotlivce z jejich řad přitom již budou irelevantní.

Mám přátele mezi v ČR žijícími arabskými muslimy a křesťany, židy, Vietnamci, Indonésany a pár dalšími minoritami. Mé arabistické vzdělání, prodemokratické přesvědčení a práce v neziskovém sektoru by ze mne měly dle některých spoluobčanů automaticky učinit zastánce multikulturní společnosti, či, viděno z opačné strany barikády, reprezentanta páté kolony, která svou ideologickou zaslepeností nebo lidskou blbostí hodlá takto český národ zlikvidovat. Sice tomu tak není a doufám, že některé mé texty jsou toho důkazem, ale mám pocit, že v dnešní společnosti vlastní názor a jeho veřejné vyjádření hrají čím dál tím menší roli. Ilustrativním důkazem je komentář, který se objevil na nedávno spuštěné facebookové stránce "Česko vítá uprchlíky„. Tvořilo jej známé zvolání “Čechy Čechům". Mám jisté pochyby, zda bych v očích autora splňoval jeho kritéria státní, pardon, národní příslušnosti…

Varování z arabského světa
Jeden vysoce postavený, vzdělaný a nábožensky tolerantní arabský diplomat se mi před časem svěřil, že si z návštěvy Londýna odnesl pocit neudržitelnosti tamní situace. Británie podle něj přijímá více uprchlíků, než kolik stihne úspěšně integrovat. Z pohledu vlastní země a kultury nad tím tehdy kroutil hlavou a pravil, že oni by se tak nikdy nechovali a uprchlíky přijímali v menším množství, pomaleji, selektivně a více dbali, aby noví občané byli schopni a ochotni daňovými odvody a vlastním umem přispět k blahu své nové vlasti. Nejen hrdý Albion má problém. V sousední Francii stojí tamní židé před těžkou volbou: Mají odejít ze země? Volit francouzskou pravici a zvýšit tak šanci, že i oni časem pocítí neblahé důsledky více nacionalisticky orientované společnosti? Nebo je lepší věci nechat být a čelit vzrůstajícímu počtu útoků ze strany malé části místní muslimské menšiny, která již někdy nečiní rozdílu mezi antisemitismem a podporou Palestiny?

Z různých společenských náznaků jak z míst oficiálních a akademicky vzdělaných, tak lidově-zemitějších je zřejmé, že v České republice přituhuje. Evropa má problém a v české společnosti i v souvislosti s tím stále více probublává na povrch její temnější já. Stačí si přečíst diskuze pod jakýmkoliv článkem o smrti palestinského ministra, který zemřel po konfrontaci s izraelskými vojáky na Západním břehu Jordánu. Populární komentář "Tak hlavně že se nikomu nic nestalo" shrnuje společenskou náladu asi nejlépe. Mám strach, že džin nenávisti je venku a střet nad uprchlickou otázkou povede nejen k odmítnutí nových azylantů, ale i k nenávisti vůči jejich souvěrcům a etnickým příbuzným, kteří u nás, jakkoliv spořádaně, už žijí. A i na ty Židy časem dojde. Přeci jen, Arabové jsou semité, Židé také, o jedněch se říká, že šíří násilí a fanatismus, druzí prý všechny okrádají a ovládají. Tak proč to s nimi nevyřešit pěkně plošně, systematicky.