Mají se voliči zajímat o soukromí politiků?

Anketní otázka kontaktního pořadu „Volejte Šestku“ pro tuto sobotu zní: Mají se voliči zajímat o soukromí politiků? Z toho logicky vyplývá i otázka další: Odráží se jejich soukromé chování i v jejich politickém působení?

Prvosignální odpověď je jednoznačné ANO. Při hlubším zamyšlení se problematika začne rozrůstat a nastoupí – co vlastně? Pochyby? Spíše určitá nejistota, pokud jde o jednoznačnost té odpovědi, respektive o její jednoslovnost. Mně například záhy a neodbytně naskočilo, že tato otázka by zcela určitě tady a teď nepadla, kdyby dva naši současní čelní politici pod tlakem bulváru nebyli přiznali výměnu svých manželek za partnerky nové a mladší.

Jde tu o spojení dvou oblastí, které jsou ve své podstatě společné člověku i ostatním vyšším živočichům – tedy boj o druhé pohlaví a vůdcovství smečky. Omlouvám se za toto drsnější výrazivo, ale právě takto z hlediska ryze živočišného pojímá i lidské věci bulvár a takto se jimi kochají statisíce jeho příznivců. Mimochodem, právě tato masová konzumace bulváru je nejzávažnějším argumentem mých obav z referend o závažných politických a životních záležitostech, kde třeba jen o jedno procento může zvítězit názor určený právě bulvárem.

 Člověku je však dána schopnost, aby své přírodní pudy kultivoval. Například kultivovaný sex pak přináší nejen potomstvo, ale i vysoce duchovní hodnotu, kterou můžeme vyjádřit prostým slovem "láska”. Stejně i vůdcovství schopnějších nad méně schopnými mohou lidé změnit z čistě pudového chování v promyšlenou politiku směřující k bezpečí a blahobytu celých národů. Všichni cítíme, že tyto vysoce žádoucí možnosti tu jsou, všichni však víme, že jsou to téměř nedosažitelné mety, k nimž se v lepším případě můžeme blížit, ale v horším se i od nich vzdalovat. V naší době se spíš obávám té druhé možnosti. Pokud jde o sex, lidé kromě toho, že se odjakživa od většiny zvířat liší tím, že se neomezují na nedlouhé roční období říje, ale v poslední době pomocí chemie protáhli schopnost zejména u mužů až do vysokého věku. Navíc hlavně na internetu, ale i jinak, se sexuální praktiky značně detabuizovaly a dosavadní zábrany zcela bezostyšně padají.

Také politika ztratila velmi mnoho z počestné správy věcí veřejných a boj o moc tam často přesáhl i ty nejextrémnější příklady z říše zvířat. Velmi často je to spojeno i s jinou obecně přírodní vlastností – totiž hromaděním. U lidí ovšem nejen potravy jako u křečků, ale majetku vůbec. Ten už mnohdy ztrácí svou reálně hmotnou podobu a stává se vlastně sám o sobě virtuální mocí.

Musíme počítat s tím, že všechny tyto nectnosti ovládají politiky mnohem více než lidi nepolitické a odrážejí se určitě jak v jejich soukromí, tak v jejich aktivitách, které už někdy lze sotva nazvat politikou. Ostatně film mladé režisérky Jablonské „Kupředu levá, kupředu pravá” to ukázal už na mladých adeptech této discipliny velmi názorně. Zdá se dokonce téměř zákonité, že i bytostně slušní lidé se začnou propadat v okamžiku, kdy na tuto bažinu vkročí a sotvakdo z nich najde v sobě zázračnou moc barona Prášila vytáhnout se z toho za vlastní cop.

Situace je ještě o to horší, že valnou část těch nepravostí – ať už nezřízeně sexuálních nebo nezřízeně mocenských – se u politiků daří ututlat, takže za svůj dlouhý život nepamatuji, že by se u našich čelných politiků bylo někdy provalilo něco podobného jako u těch dvou současných. Ale zavánělo to někdy velmi podezřele – třeba u některých významných politiků vzešlých z disentu.

Inu člověk není zřejmě tvor monogamní a altruistický. Jsou země, kde i rigidní náboženství povoluje mužům, aby měli současně více žen. U nás se běžně toleruje neomezená polygamie následná a jednoho našeho v tomhle rekordně proslulého rozhlasového kolegu za to téměř oslavujeme. Naopak katolický celibát vede ke stále horším malérům – odškodné 28 milionů dolarů, které teď osobám postiženým nemravnými celibátníky musí vyplatit diecéze v Los Angeles, mluví za všechno.

Takže ano, sledujme aspoň tu neututlanou menší část soukromí politiků. U těch zdánlivě a třeba i opravdu řádných manželů si naopak zase všímejme toho, zdali jejich politické činy nevyšly z jejich manželek, obzvláště tam, kde jde o tu moc a majetek. Ale nesledujme to zrakem bulváru, ale vlastníma očima i přes všechna břevna, která nám samotným do nich život nakupil.

Komentář Jiřího Ješe pro Český rozhlas 6.

  • Mladík se dvěma dívkami zdroj: Wikimedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/83/8234.jpg
  • Jiří Paroubek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/77/7612.jpg
Vydáno pod