Čeština před kamerou (14)

Když jsem začal psát o češtině VyVolených (Čeština před kamerou 11-13), tak nějak jsem počítal s ohlasy. Nemýlil jsem se, přišly dokonce i poštou klasickou, ne tedy jen tou elektronickou. Byl jsem však překvapen, že některé z nich byly uvozeny větou „Souhlasíme s vámi, že současná čeština je v ohrožení, krizi, úpadku, pokleslá a že to, jak mluví hlavní protagonisté těchto příběhů, je výsměch češtině.“

Podpásovka, nebo disens?

Pominu-li spojení hlavní protagonisté, v němž adjektivum hlavní je samozřejmě redundantní, nadbytečné (stejně tak jako třeba ve spojení zákulisní kuloár je zbytečné užívat zákulisní, když kuloár sám o sobě označuje zákulisí), pak bych měl jednu prosbu na ty, kteří tyto dopisy psali a čtou i tyto řádky. Prosím vás, najděte nebo ukažte mi větu, kde bych psal o tom, že si myslím, že čeština je v krizi nebo ohrožení; nebo zmínku o tom, že to, jak mluví VyVolení, svědčí o úpadku jazyka.

Možná je moje chyba, že jsem svoje myšlenky nedokázal líp zformulovat, a pak mě mrzí, že byly pochopeny, interpretovány jinak, než jsem zamýšlel. To, co se mi někteří z vás snaží podsunout, si opravdu nemyslím. V krizi není čeština, to jen někteří její uživatelé s ní neumějí zacházet, užívat ji. Vaše pocity vyjadřující obavy o budoucnost češtiny chápu, ale neměli byste tvrdit, že jsou to i moje pocity. To je taková podpásovka – ať už záměrná, nebo nezáměrná strategie rány pod pás. Já se totiž nemůžu bránit a všem, kteří mi tohle napsali, vysvětlovat znovu, jak jsem to myslel. Napsal jsem jen, že mě fascinuje, jak je náš národ přitahován průměrností až podprůměrností, plytkostí – ale tak se tam prezentují prostřednictvím svého rodného jazyka účinkující, ne čeština.

Pokusme se tedy napříště o komunikaci symetrickou. Vyjděme z toho, že většina z nás, kteří se zapojili do této diskuze, má dejme tomu stejné vzdělání, třeba budeme tak nějak přibližně staří/mladí, neznáme se, nemáme zapotřebí intrikovat, protože máme i podobný status, ani nejsme v pozici/opozici nadřízený – podřízený. Vy proti mně máte tu výhodu, že zůstáváte v anonymitě. Já jdu se svou kůží veřejně na trh a čekám na vaše reakce. Nemusejí být samozřejmě názorově shodné s mými, ale v komunikaci/diskuzi můžeme ke konsenzu (názorové shodě) směřovat – a to bohatě stačí. Může se nám stát, a stávat se to určitě bude, že spíš dospějeme k disenzu (nesouhlasím s tebou, ale respektuju tvůj názor) – ale i to je velké komunikační umění. Dokonce veleumění.

A teď jen jedna poznámka pro mejl s nickem moravská.orlice, z něhož vyberu a odctituju to nejdůležitější. „Praha a její nabubřelá pragocentrická pýcha tak připravila pořady, v nichž dementní soutěžící fascinují a oblbují národ svou stupiditou, exhibicionismem, povalečstvím, flákáním, kouřením a chlastáním. Bylo by více než dobré, kdyby si naduté pražské centrum uvědomilo, že na televizi se díváme i na Moravě a ve Slezsku a tomu se přizpůsobili volbou soutěžících a třeba i tím, že by se vysílalo střídavě z Čech, Moravy a Slezska.” Pisatel/ka promine, ale tady bych chtěl něco poznamenat.
1. Chtěje/chějíc být důsledně promoravský/ká, měl/měla byste ve svémnicku mít tvar moravská.orlica. Orlice je spisovné a příliš české.
2. Rozumím-li dobře závěru vašeho posledního souvětí, pak vám vadí, že pořady připravily televize se sídlem v Praze. Jak sám/sama jistě uznáte, to je věc, která je naprosto v kompetencích vedení každé televize, a já ji samozřejmě nebudu ani hodnotit, ani komentovat. Za sebe dodávám, že šlo určitě o pochopitelné a logické rozhodnutí. Mobilní, mezi Prahou, Brnem a Ostravou pendlující reality šou si neumím představit. Ale to opravdu není dotaz na mě. K čemu se ale vyjádřit chci, je volba soutěžících. Neznám ani jednoho, ale podle toho, jak mluví, se dá jednoznačně identifikovat, kdo je z Čech a kdo z Moravy, nemyslíte? Opravdu máte dojem, že tady byla Morava znevýhodňována tím, že protežováni byli soutěžící čeští? Čím? Jak? A Morava teď promine – ale za sebe kladu otázku, která mě napadla už několikrát. Byla to náhoda, nebo dramaturgický záměr, že právě ti ne příliš rozumově zdatní a verbálními schopnostmi neoplývající se rekrutují v obou šou z Moravy?

Prima se pustila do lítého boje s veleúspěšnou Novou - a jednoznačně vyhrála. Přejme jí to. Nejen volbou soutěžících, ale především promyšlenou dramaturgií a přirozenými a připravenými moderátory. V žádném případě tady nebudu rozebírat jednotlivé projevy konkrétních účinkujících. Obecně lze však vysledovat, že Nova tohle jednoduše nezvládla. Je otázka, proč volila právě tyto účinkující, a co nepochopím už vůbec, je volba toporných, nepřirozených, neprofesionálních a věčně nepřipravených moderátorek (z nichž jedna, jak jsem dnes - v pátek 25. 11. 2005 - někdy kolem půl deváté ráno zjistil, že moderuje Snídani s Novou. Těsně před ukončením novácké Snídaně se jí nepodařilo ani rozloučit se s diváky). V žádném případě nelze tohle vystupování hodnotit jako profesionální, ona nemá s profesionalitou nic společného. Profesionálkou tak zůstává jen proto, že za svou práci bere peníze, ne proto, že by podávala profesionální výkon.

Jde o to, koho chceme za profesionála považovat, koho jím chceme označit, a hlavně proč. Je-li kritériem profesionality odvedený profesionální výkon, pak v případě těchto moderátorek lze hovořit o precizně předvedeném amatérizmu, laicizmu. Ale buďme upřímní a sebekritičtí. Česká televize vysílá pořad, který se jmenuje Pošta pro tebe. To, co tam předvádí dotyčná moderátorka, ale především tematická náplň toho pořadu – laskavý divák promine, ale tohle je příliš, ale příliš trapné.

V příští Češtině před kamerou se zamyslíme nad tím, co by se stalo, kdyby naši zákonodárci přijali zákon reglementující spisovnost.

petr.vybiral@czech-tv.cz

(Poznámka redakce: Petr Vybíral bude 15. prosince od 14:00 do 15:00 hostem našeho chatu.)