Některých podnikatelů se výzva k zaplacení dlužných televizních poplatků netýká

Praha - Česká televize oznámila, že podnikatelé, kteří byli v těchto dnech osloveni advokátní kanceláří JUDR Kalcsa, nemusí na tuto výzvu reagovat, jestliže nevyrábí, neprodávají nebo neopravují televize. Nehrozí jim tedy žádné sankce. Za chybné obesílání některých živnostníků se tak v České televizi omluvil její tiskový mluvčí Ladislav Šticha. Zároveň dodal, že všechny ostatní aktivity související s vybíráním poplatků zůstávají v platnosti. Televize se podle něj odpovědnosti za omyly vymahačů poplatků nezříká a Šticha se za ně jménem generálního ředitele Jiřího Janečka omluvil.

Advokátní kancelář JUDr. Dalibora Kalsca rozeslala jednotlivým podnikatelům v minulých dnech přes 25 tisíc výzev k zaplacení dlužných televizních poplatků a desetitisícovou pokutu. V dopise je advokát varoval, že pokud to neudělají dobrovolně, čeká je soud. Řada oslovených si však začala stěžovat. Výzvy byly rozeslány na základě podkladů ze živnostenského a obchodního rejstříku.

Česká televize považuje podle Štichy aktuální způsob oslovování živnostníků v rámci vybírání televizních poplatků za nešťastný s ohledem na rozsah a formu tohoto oslovení. Advokát, který s Českou televizí spolupracuje, rozeslal bez předchozího včasného projednání s televizí dopisy formou a s obsahem, který nebyl s Českou televizí v dostatečném předstihu konzultován. Za této situace bude Česká televize požadovat okamžitou nápravu s tím, že její vedení zváží další postup a nevylučuje ani vypovězení smlouvy.

Nic se však nemění na povinnosti podnikatelů, kteří v rámci podnikání vyrábějí, opravují nebo prodávají rozhlasové nebo televizní přijímače, platit televizní poplatky. Podle zákona platí rozhlasový nebo televizní poplatek z počtu rozhlasových nebo televizních přijímačů, který odpovídá počtu provozoven, kde tuto činnost vykonávají. V tomto směru byla výzva jistě zamýšlena, jakkoliv jsme rozladěni ze způsobu provedení.

Česká televize zároveň upozorňuje, že všechny předešlé kroky, které byly v minulosti učiněny při vyhledávání neplatičů televizních poplatků, byly v souladu se zákonem a zůstávají v platnosti. Tímto oznámením se pozastavují pouze výzvy zaslané v průběhu srpna 2008 a jen v těch případech, ve kterých se objevil odkaz na výrobu, opravu nebo prodej televizních přijímačů.