Vykopávky u Národní třídy: židovské náhrobky nebo keramika z 12. století

Praha – Archeologové na vykopávkách u stanice metra Národní třída v Praze objevili už tisíce fragmentů různých předmětů i části staveb a jejich nálezy dokazují, že toto místo bylo osídleno už od raného středověku. Zajímavostí je například odkrytí středověkých židovských náhrobků. Byly použity při stavbě domů po zrušení nedalekého židovského pohřebiště. Vědci nepředpokládají, že by na místě budoucího multifunkčního Copa Centra nalezli židovské hroby - pokud by se tak stalo, nález by plánovanou stavbu výrazně zkomplikoval.

Židovská zahrada, na které byl ve středověku židovský hřbitov, ležela na jih od zkoumaného místa, přímo na něj pravděpodobně nedosahovala. Podle archeologů by v opačném případě silné židovské organizace trvaly na zachování piety místa, jak se stalo asi před deseti lety při stavbě garáží České pojišťovny v nedaleké Vladislavově ulici.

Židovští rabíni tehdy pořádali demonstrace v Česku i v zahraničí. Náhrobky se podle archeologa Tomáše Cymbalaka do zdí domů dostaly nejspíše po zániku hřbitova nebo těsně před ním.

Kam chodil Neruda na pivo

Archeologové už nashromáždili tisíce fragmentů keramiky, kosti, různě opracované předměty, úlomky skla, barvené kovy, mince i šperky. Zastoupeny jsou nálezy dokazující osídlení místa od raného středověku až po současnost. K zajímavým objevům ze současnosti patří odkrytí části objektu, kde bývala oblíbená hospoda U Ježíška, do níž rád chodíval Jan Neruda. Zbourána byla spolu s dalšími domy v 70. letech 20. století kvůli stanici metra.

Nálezy z dvacátého století pomáhají podle Cymbalaka určit míru poškození původní zástavby. Tu poničily především dva zásahy. „Jednou z hlavních příčin je výstavba metra koncem 70. a začátkem 80. let, kvůli které byla původní plocha destruovaná a objekty zdemolovány. Své stopy ale ještě mnohem dříve zanechal také požár Spálené ulice v roce 1506,“ vysvětlil Cymbalak.

U Národní třídy bydleli Pražané už v raném středověku

Místo na rozhraní Starého a Nového města bylo ale samozřejmě osídleno už o několik století dříve. Že zde Pražané bydleli již ve 12. století, dokazují zbytky takzvané keramiky se zduřelými okraji. Kam až raně středověké osídlení dosahovalo, zatím archeologové nevědí, naleziště poničily novodobé stavby. Na základě dřívějších průzkumů předpokládají, že je nálezy z 12. století čekají také poblíž Spálené ulice.

Jak vypadal v raném středověku život na místě, kde dnes stojí stanice metra Národní třída, je podle archeologa Tomáše Cymbalaka ještě těžké říct. „Můžeme jen předpokládat na základě srovnávání s jinými místy, jak to tu vypadalo. Zřejmě šlo o hospodářskou zástavbu, zemědělskou část, podobnou újezdu sv. Martina, který byl lokalizován o něco dále na sever,“ domnívá se.

Místo gotických sklepů podzemní garáže

Při průzkumu, který začal v srpnu, chtějí archeologové probádat téměř 3500 metrů čtverečních, tedy více než polovinu celé stavební plochy. Vědci čekají, že pod novodobými domy najdou neporušená naleziště. Od vykopávek si také slibují, že jim pomůže zodpovědět otázky, jak vypadalo místní osídlení při založení Nového Města Karlem IV. nebo kdy zde vznikly první kamenné domy.

Komplex Copa Centra ve Spálené ulici, jehož stavba by měla být hotova do konce roku 2010, bude tvořit šest propojených budov. Na 50 tisících metrech čtverečních vzniknou parkoviště, restaurace, kancelářské prostory, obchody i odpočinkové zóny.