Umělci na skotském Fringe Festivalu věří v investici do vlastní budoucnosti

Edinburgh - Ve skotské metropoli se opět koná tradiční setkání divadelních souborů z celého světa s názvem Fringe festival, který je otevřen všem divadelním souborům s ambicí získat ohlas v mezinárodním měřítku. Účast na festivalu je otevřena jakémukoliv hereckému či tanečnímu spolku, jehož představení však musí být srozumitelné obecenstvu. Účastníci musí počítat s vynaložením nemalých financí na přihlašování, ubytování či samotný pronájem sálů. Umělci však věří, že se jim vložená investice zaručeně vyplatí. Své naděje mohou letos naplňovat až do 25. srpna.

Hlavním cílem souborů je zaujmout co nejvíce lidí a získat kontakty pro zahraniční vystoupení. Výjimkou nejsou ani čeští herci. Hned pět divadelních souborů je sdruženo pod uskupením Česká sezona, které tentokrát odcestovalo do Skotska i s podporou Českého centra v Londýně a ministerstva kultury.

I přes finanční podporu si většinu výdajů platí sami herci, včetně propagace svého umu v městských ulicích. Česká výprava však letos patří mezi nejúspěšnější soubory edinburghského festivalu. Důkazem je slušná návštěvnost jejich vystoupení i příznivé kritiky v britských denících. „Zatím máme přislíbeny zhruba čtyři zahraniční vystoupení,“ potvrdil Jan Beneš z divadelní skupiny Adriatic. Kromě tohoto uskupení se zahraničním návštěvníkům nejstarší a největší akce svého druhu představí také skupina Dot 504, divadlo Neslyším, divadlo Skůtr a Těatr Novogo Fronta.

Fringe Festival vznikl v roce 1947 jako neformální přehlídka experimentálních a alternativních divadelních forem. Od té doby se pojetí celé akce změnilo, do organizace stále více promlouvá komerce, festival si však nadále uchovává základní myšlenku být otevřen každému zájemci. V průběhu celé akce by se mělo odehrát na 2000 představení, navíc je očekávána rekordní návštěva 1,5 milionů lidí. Pro Českou republiku je účast na edinburghském festivalu největší letošní propagací kultury na mezinárodním poli.