Symfonie nádhery ve fotografiích Alexandra Paula

Skvostnou lahůdkou se stala výstava Alexandr Paul - fotograf v Topičově salonu, letní připomínka mistrovství jednoho ze slavných českých fotografů, praktikujícího od třicátých let minulého století, původně ve dvojici s Františkem Illkem i dalšími slavnými tvůrci, (Vilém Heckel, Dagmar Hochová, Lumír Rott, Fred Kramer, Jindřich Brok a jiní) spojenými posléze do špičkové fotografické agentury Press Photo Servis či později již jen stručně Illek a Paul.

Jak je připomenuto v bočních sálcích výstavního prostoru, fotografovali v naprosto bezkonkurenční špičkové technické kvalitě, převážně na skleněné desky, celou pestrou prvorepublikovou i protektorátní atmosféru a život. Vidíme zde nejen portréty významných osobností české kultury i politiky, ale také dopravní stavby, monumentální budovy, sportovní události, záběry interiérů, pohledy do života společenské smetánky, snímky z nemocnic, letišť, od benzinových pump. To vše, díky nesmírné kvalitě, s potřebnými, někdy překvapujícími, někdy úsměvnými detaily.

Hlavním tématem, ovládajícím velkou část centrálního výstavního dokonale osvětleného prostoru, však zabírá soubor fotografií, kterými se Paul věnuje jednomu ze svých velkých témat – českému baroku. Fotografie vznikaly mnoho let, řada drobností prozrazuje, že byly zhotovovány a postupně zveřejňovány i v krušných dobách protektorátních.

  • Z výstavy Alexandr Paul - fotograf autor: Petr Zhoř, zdroj: JoVo
  • Z výstavy Alexandr Paul - fotograf autor: Petr Zhoř, zdroj: JoVo

Dokonalost záběrů i jejich pojetí připravila celému souboru napínavý a zajímavý život. Potvrdila vysokou kvalitu provedení a naplnila tak příslib z dvou velkých výstav Umělecké besedy ve třicátých letech (staré slovenské umění a první část věnovanou právě baroku); v nejrůznějších obměnách a složení se pak stala úspěšnou součástí dalších, ceněných i odměňovaných triumfálních výstavních počinů (Umění v Čechách, Staré umění v Československu – Paříž 1957, České baroko – Mexiko 1957, Světové výstavy v Bruselu a Montrealu 58 a 67) až po velkou výstavu Český barok na Staroměstské radnici v Praze v roce 1969.

A právě soubor těchto děl, částečně zdevastovaný, byl nalezen při posledním stěhování autorova archivu z pražského Platýzu v roce 2007, kdy pokračovala trapná anabáze, započatá v roce 1994 likvidací slavného fotografického archivu Illek a Paul v pražském paláci Adria. Syn Alexandra Paula Prokop se několik let věnoval úpravě a záchraně snímků tak, abychom je mohli dnes sledovat v jejich neuvěřitelné nádheře a sdělnosti.

  • Z výstavy Alexandr Paul - fotograf autor: Petr Zhoř, zdroj: JoVo
  • Z výstavy Alexandr Paul - fotograf autor: Petr Zhoř, zdroj: JoVo

Čím nás černobílé fotografie barokních chrámů a budov, interiérů i detailních prvků a výzdoby dnes fascinují? Úžasná průprava z praktické denní fotografické praxe spolu s prosazováním špičkové technické kvality dávala tvůrci čitelnou lehkost, nadhled a odstup. Dostatečná velikost snímků, u nichž převažuje rozměr 40x50 cm, dává prostor prozrazující autorův brilantní ponor do vnímání nejrůznějších fines fotografovaného díla, převážně samozřejmě budov. Většina z nich nebyla ještě v čase snímání nijak výrazně zdevastována, dalo se pracovat se světlými plochami čistých omítek a dokonale zvoleným denním světlem. Právě černobílé zpracování podpořilo smysl pro tvar, barokní plasticitu, světelné a architektonické dramatické kontrasty.

Paul uměl nacházet vždy to nejvýraznější, co činilo snímané stavby či stavební prvky unikátními, přitažlivými a dá se říci nečekaně ohromujícími. Vlastně přesně tak, jak stavitelé a architekti svá díla zamýšleli. Převod do zdánlivě podřízeného mediálního vyjádření se zde neskonale zdařil a Paul vytváří rovnocenná sdělení, nenechávající nikoho na pochybách o kvalitách oněch nádherných děl. Hustota vystavených záběrů navíc dokládá neskutečnou pestrost českých barokních zázraků a stejně jako před čtyřiceti léty (ale u řady snímků i samozřejmě dříve) zůstává divák stržen symfonií nádhery. Paulovi se zjevně jeho původní záměr – vytvářet objektivní dokumentační záběry – nezdařil a stal se spolutvůrcem a zaujatým interpretem.

  • Z výstavy Alexandr Paul - fotograf autor: Petr Zhoř, zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3780/377930.jpg
  • Z výstavy Alexandr Paul - fotograf autor: Petr Zhoř, zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3780/377926.jpg
  • Z výstavy Alexandr Paul - fotograf autor: Petr Zhoř, zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3780/377925.jpg
  • Z výstavy Alexandr Paul - fotograf autor: Petr Zhoř, zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3780/377929.jpg

ALEXANDR PAUL - FOTOGRAF. Koncepce a kurátor výstavy: Prokop Paul. Kdy a kde: Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1, 1. patro; otevřeno po-čt-pá 10:00-17:00., úterý a středa 10:00–18:00; výstava potrvá do 17. 8. 2012.

Vydáno pod