Státní opera protestuje. Podle Bessera předčasně

Praha – V bouřlivé atmosféře předali zástupci Státní opery ministru kultury Jiřímu Besserovi otevřený dopis, v němž vyjadřují nesouhlas se způsobem reorganizace pražských operních scén. Reformu, která se týká Státní opery a Národního divadla, označují za zmatečnou a náměstka ministra Radka Zdráhala, pod jehož vedením vznikla komise, která se řešením situace operních scén v hlavním městě zabývá, za nekompetentního. Ministr Besser považuje protesty za předčasné. „Prosím, protestujte a stávkujte, ale až po konečném rozhodnutí o tom, co se stane,“ poradil před budovou ministerstva zaměstnancům Státní opery.

„Úkoly otevřeného dopisu jsou dva,“ vysvětlil Petr Pergl za své protestující kolegy ze Státní opery. „Jedním je upozornit pana ministra na nekompetentnost počínání náměstka Zdráhala, který připravuje reorganizaci naprosto zmatečním způsobem. A druhým je upozornit na to, že náš pověřený ředitel Radim Dolanský vytvořil návrh koncepce na další fungování Státní opery, které evidentně zatím náměstek Zdráhal nevzal v úvahu. Chtěli bychom proto, aby se pan ministr o této koncepci něco dozvěděl, a k otevřenému dopisu ji taky přikládáme.“

Dolanský: Chceme vědět, co se děje

K budově ministerstva kultury přišel i pověřený ředitel opery Radim Dolanský, který v polovině února odevzdal – stejně jako ředitel Národního divadla Ondřej Černý – ministerstvu svůj návrh na reformu pražských operních scén k 1. lednu 2012. Dolanský navrhuje nadále zachovat samostatnou existenci Státní opery, zaráží ho prý, že na jeho návrh zatím nepřišla z ministerstva žádná reakce.

„V první řadě mně ale vadí, že nebyly stanoveny cíle reformy. Jestli jimi je zefektivnění provozu a zvýšení kvality, tak jsem samozřejmě pro. Ale sloučením divadel, o kterém se tak často mluví, toho nedosáhneme,“ tvrdí Dolanský, který byl řízením Státní opery, kde byl manažerem, pověřen v prosinci po té, co ředitel Oliver Dohnányi rezignoval. „Pan Dolanský je pouze pověřen řízením, funguje v tuto chvíli jako státní úředník, a myslím, že svou úlohu ne úplně zvládá,“ prohlásil na adresu prozatímního šéfa opery dnes Besser.

Besser: Bát se může jen ten, kdo nestačí

Protesty zaměstnanců Státní opery považuje ministr kultury za zbytečné. „Například u České filharmonie jsme jasně prokázali, že lze věci transformovat, že lze příspěvkové organizace ministerstva kultury systematicky spravovat a napravit jejich jak ekonomické, tak umělecké konání,“ reagoval na kritiku o nekompetentnosti náměstka Radka Zdráhala, potažmo komise pod jeho vedením, kteří v současnosti jednají o variantách budoucnosti Státní opery.

Petr Pergl, zaměstnanec Státní opery Praha: "Nemyslíme si, že protesty jsou předčasné vzhledem k tomu, že náměstek Zdráhal zatím dával najevo, že uvažuje pouze o jedné koncepci. A to je koncepce, kterou vymyslel on sám nebo s nějakou podpůrnou komisí. My si ale nemyslíme, že je k tomu kompetentní, protože vše, co zatím probíhalo, bylo v rovině protiřečení, zmatečnosti a bylo z toho patrné, že žádná koncepce v tomto ohledu neexistuje. Mluví se o zvyšování kvality, mluví se o zlepšování finančních efektů, nikde ale nejsou žádné výstupy, které by toto konkrétně dokládaly. A jestliže má nějaká komise v nějakém období pracovat na reorganizaci dvou stěžejních kulturních domů v Praze, tak už musí být patrné, jakým směrem se bude odvíjet, a ne, co z toho náhodou vyjde."

Jiří Besser, ministr kultury: "Za chod resortu kultury jsem odpovědný, tu odpovědnost si ponesu, rovněž tak jsou za ni zodpovědní mí náměstci. A v tuto chvíli přijímám veškeré informace ze Státní opery. Závěry budou jednoznačně řečeny poté, co odborná komise stanoví postup. Nezpochybňuji nic, co tady dnes zaznělo, zároveň bych poprosil, aby nikdo nezpochybňoval kompetentnost ustavené komise a kompetentnost lidí na ministerstvu kultury. My rovněž tak nezpochybňujeme to, co si přejí zaměstnanci Státní opery. Budeme o tom uvažovat, otázka, jestli to bude nakonec vyslyšeno, je věc druhá. Prosím, protestujte a stávkujte, ale až po konečném rozhodnutí o tom, co se stane."

Ministerstvo opakuje, že sloučení operních scén Národního divadla a Státní opery je jednou z možností, divadelníci tomu ale příliš nevěří. Besser odhaduje, že konkrétní závěry by měly být zveřejněny za dva, maximálně tři měsíce. „Hlasy o likvidaci Státní opery jsou liché. Pokud k nějaké změně dojde, bude to transformace dvou příspěvkových organizací ministerstva kultury,“ upozornil ministr. „A skutečně o práci se mohou bát pouze ti, kteří nestačí,“ vzkázal protestujícím.

Vydáno pod