Skupina Guma Guar zkoumá na Staroměstské radnici zdejší Meze tolerance

Praha - S přesvědčením, že zákaz Komunistického svazu mládeže (KSM) byl porušením práva na svobodu slova, se představují členové výtvarné aktivistické skupiny Guma Guar v Galerii hlavního města Prahy. Ve 2. patře Staroměstské radnice prezentují předměty a záznamy spjaté s činností organizace a jejím zrušením. Výstava skupiny, jejíž členové zdůrazňují, že nejsou sympatizanty daného hnutí, potrvá do 1. června.

Ministerstvo vnitra zakázalo KSM v roce 2006, letos v březnu potvrdil jeho rozhodnutí Městský soud v Praze. „Zákaz činnosti KSM považujeme za porušení práva na svobodu slova,“ říkají členové skupiny. Pro návštěvníky výstavy připravili transparenty a plakáty z akcí, které svaz pořádal, televizní záběry i dopisy zahraničních organizací, které činnost KSM podporují. Materiály doplnili o anketu mezi studenty právnické a filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterých se ptali na jejich názor na zákaz KSM. Většina studentů nevěděla, že svaz existoval ani že byl zakázán, 70 % se posléze k zákazu vyjádřilo kladně.

Zásadním prvkem v práci skupiny Guma Guar, působící od roku 2003, je provokativně kritický postoj k současné společnosti. Její členové na sebe upozornili například výstavou kritizující působení ředitele Národní galerie Milana Knížáka, kterou prezentovali letos v lednu v pražské galerii Vernon, nebo plakátem s papežem Benediktem XVI., který držel v ruce uříznutou hlavu britského zpěváka Eltona Johna. Kromě výtvarné činnosti se věnuje také experimentální elektronické hudbě. Název si skupina zvolila podle potravinářského pojidla, které se přidává především do konzerv.

Podle kurátora výstavy Karla Srpa skupina posouvá vlastní funkci galerie do polohy politického, společenského a ekonomického průsečíku, kdy se z prostor vyhrazených k vystavování stává místo určené ke komunikaci a výměně názorů. Způsob, kterým skupina pracuje, má podle něj své předchůdce v politicky orientovaném německém dadaismu a sociálním kriticismu 30. let 20. století.

Výstava Meze tolerance je součástí cyklu Hustý provoz, který pořádá Galerie hlavního města Prahy od začátku tohoto roku a jímž chce přiblížit dění na nezávislé výtvarné scéně. 30. dubna a 28. května od 16 hodin se bude v prostorách expozice konat debata s autory.