Rektor AMU se ve vyhroceném sporu postavil za děkana FAMU. Holého neodvolá

Zdeněk Holý zůstane děkanem FAMU (zdroj: ČT24)

Zdeněk Holý zůstane děkanem FAMU. Rektor Akademie múzických umění Jan Hančil ho z funkce neodvolá. Jeho odstoupení žádal Akademický senát Filmové a televizní fakulty, který ho vinil z nerespektování demokratických principů nebo překračování pravomocí. Rektor neshledal výtky za důvodné. Podle senátu FAMU rektorovo rozhodnutí ohrožuje stabilitu fakulty a podnikne proti němu právní kroky.

„Rektor především vycházel z úvahy, že odvolání děkana je krajním řešením, které by mělo být podloženo jasným odkazem na prokazatelné závažné porušování zákona, vnitřních předpisů nebo dobrých mravů děkanem,“ uvedla škola v tiskové zprávě.

Návrh senátu podle rektora obsahuje většinou obecná tvrzení, která nejsou doložena konkrétními přesvědčivými argumenty. „Mnohá obvinění jsou založena na chybném výkladu postavení Akademického senátu FAMU ve vztahu k děkanovi; navrhovatelé jako pochybení uvádějí postupy, které jsou plně v pravomoci děkana,“ zdůvodnil dále rektor své rozhodnutí. 

Holý je děkanem FAMU od května 2016. Návrh na jeho odvolání vzbudil ve filmové branži rozporuplné reakce, řada aktivních filmařů se postavila za jeho setrvání ve funkci. Sám Holý výtky senátu odmítal. Již dříve řekl, že je na jednání akademického pléna jasně vysvětlil či vyvrátil. 

Podle něj senát, který v květnu schválil návrh na jeho odvolání, nevyslyšel názor Umělecké rady FAMU ani názory vedoucích kateder, výzvu kolegia děkana FAMU či studentskou iniciativu Apel k akademické obci, vyzývající všechny strany sporu k dialogu.

Senát: Stabilita fakulty je ohrožena

Členové senátu FAMU, kteří hlasovali pro odvolání děkana, mají za to, že rozhodnutí rektora je v rozporu s principy vysokoškolské samosprávy a v důsledku ohrožuje stabilitu fakulty.

„Pokud rektor jmenoval v roce 2016 Zdeňka Holého děkanem ve chvíli, kdy jej senát zvolil těsnou většinou pěti hlasů z devíti a kdy akademická obec preferovala jiného kandidáta, je pro nás nepochopitelné, že nyní odmítl děkana Holého odvolat, když pro to hlasovalo osm z devíti členů senátu a návrh na odvolání podepsala více než čtvrtina akademické obce,“ shrnula stanovisko kritiků děkana předsedkyně senátu Helena Bendová.

Senát již dříve uvedl, že důvody pro schválení návrhu na odvolání byly trvající kumulace problémů manažerského typu, překračování pravomocí, nerespektování demokratických mechanismů akademické samosprávy a nedostatečné plnění programu, s nímž byl děkan zvolen.

Akademický senát, mezi jehož členy patří třeba dokumentarista Vít Klusák či filmoví a divadelní režiséři David Jařab a Petr Marek, zároveň ocenil některé změny, které se Zdeňku Holému podařilo na škole zavést.

Několik pedagogů hrozilo odchodem

Rektor se podle senátorů nechal ovlivnit tím, že několik pedagogů FAMU z celkových více než 120 začalo hrozit svým odchodem. „Je pro nás zklamáním, že rektor tímto bezprecedentním rozhodnutím zasahuje do interních záležitostí fakulty, s nimiž není dostatečně obeznámen, a popírá takto autonomii fakultní samosprávy,“ uvedli.

Hančil ve svém rozhodnutí uvedl, že odpovědností rektora je vytvářet podmínky, jež fakultám AMU umožní co nejlépe naplňovat jejich poslání. Tím je podle něj v případě FAMU vychovávat špičkové filmaře.

„Rektor je povinen dbát, aby nebyla narušena výuka v akreditovaných studijních programech a aby byla zachována kontinuita oborů. Odvoláním děkana a následným avizovaným odchodem vedoucích několika kateder by bylo ohroženo naplňování těchto základních zákonných funkcí FAMU,“ zní další důvody, proč se rektor rozhodl ponechat děkana ve funkci.

Po zveřejnění návrhu na odvolání děkana někteří vedoucí kateder vyhrožovali svým odchodem. Byli mezi nimi Petr Jarchovský z katedry scenáristiky, Ondřej Zach z FAMU International, Jaroslav Brabec z katedry kamery, Pavel Rejholec z katedry zvuku a Ivo Trajkov z katedry střihu.

Podporu návrhu na odvolání naopak vyjádřili dva vedoucí kateder, Karel Vachek z katedry dokumentu a Eric Rosenzveig z Centra audiovizuálních studií. Holý výtky senátu odmítal.

Rektor v pátek uvedl, že se po zveřejnění návrhu na odvolání pokusil sbližovat radikálně vyhrocená stanoviska senátu a kolegia děkana FAMU. Jednání za účasti obou stran ale k úspěchu nevedla. Po svém dnešním rozhodnutí prý chce v jednání s oběma stranami pokračovat.