Recenze: Třikrát fotky v letní Praze

Výstavní prostory jsou v Praze fotografiím všeobecně značně nakloněny. Výrazněji se to projevuje v letních měsících – snad proto, že fotografie je diváky lépe vnímána, že jsou výstavní prostory volnější anebo že se počítá s atypickými letními návštěvníky. Zvu vás na malou  procházku po třech výstavách, které jsou samy o sobě nesporně zajímavé. Kvůli letní slabší propagaci možná nepoutají tolik zájmu, přestože jsou všechny svým způsobem atraktivní.

Milan Mošna - Internet café Palmovka. První z nich je možná přitažlivá pro ty, kdož sledují výkony autodidakta, nedávného rozhlasáka a dnes televizního technika Milana Mošny. Zaujaly již jeho předchozí série, dokumentující vzrůstající šikovnost a vývoj v chápání kompozice obrazu (neřku-li technickou úroveň zpracování). Z jeho předchozích výstav bych rád upozornil například na sérii záběrů z Londýna, ceněnou reportáž z Obamovy návštěvy či celou řadu portrétů, které vznikají při nejrůznějších příležitostech – premiérách, křtech, vernisážích…

Současná výstava, prezentovaná v malé internetové kavárně nad stanicí metra Palmovka ve Vacínově ulici v Libni, je výstavou komorní: Představuje nám však Mošnu v nové poloze - jako fotografa ženských aktů. Je to první veřejné představení v této oblasti a je milým příslibem. Čím jsou jednotlivé fotografie opravdu výjimečné, je práce se světlem, modelací modelů v černobílém expresivním hávu. Vzhledem k výkonnosti autora a k jeho mládí se zcela jistě můžeme dočkat zajímavého pokračování. Kdo má rád ženské akty, může být samozřejmě spokojen.

Unfocused / Blue Line…? - Písecká brána. Druhá výstava je připravena zajímavým autorským seskupením Unfocused, kterou tvoří kurátor a autor výstavy i doprovodných textů a akcí Ladislav Hovorka spolu s Harry Farkašem a Liborem Kousalem. Ke své výtvarně zajímavé prezentaci v pražské Písecké bráně, která se jmenuje Blue Line…?,  pozvali také další fotografy či výtvarníky používající toto medium: Blanku Chocholovou, Miloše Šejna, Marka Chocholu a malíře Jana Mikulku.

Autoři striktně pracují s fotografií jako s dalším výtvarným médiem - rezignují na jeho sdělnost a věnují se emotivní abstraktní poloze. K výsledku se dostávají nejrůznějším způsobem a ve svém manifestu zdůrazňují záměrné potlačení vizuální ostrosti jako prostředku ke snazšímu dosažení účinnosti při jiném způsobu vnímání současné fotografie. Jednoduchá instalace spolu s pečlivě vybranými díly hostů, vše ve slíbených modrých odstínech, nabízí v krásném prostředí historické Písecké brány dobré téma pro letní zážitek.

Barbora Bálková / Přízraky - do 31. 8.; Gallery FotoGrafic.Barbora Bálková již byla hostem progresivní komorní výstavní síně FotoGrafic ve Stříbrné ulici. Jako autorka v posledních dvou letech doslova zavalila pražské publikum řadou zajímavých, prakticky vždy expresivních výstav, velmi často používajíc sama sebe jako základní model. Viděli jsme ji v malostranské kavárně Mlýn, ve výstavní prostoře Miro na Strahově a jinde. 

Představených 28 fotografií nabízí zcela osobité pojetí souvisejících dvojic denních a nočních Přízraků. Jako vždy, i tady zůstávají práce Bálkové určitě přitažlivé a sexy, přestože téma je poněkud komplikované a nutně potřebuje vstupní vysvětlení. Je to zajímavá fáze jejích inscenačních tendencí, které Bálková jako výrazně expresivní autorka již delší dobu používá a jimiž se projevuje. O technické kvalitě, formě zpracování u ní nemusíme hovořit – patří k extra třídě českých fotografů a svébytně navazuje na některé trendy světové ženské špičkové fotografie druhé poloviny devadesátých let. Určitá neskrývaná divadelnost přitahuje diváky, což jí i galerii ostatně přejme – jen bych dodal malé varování: Je nutné dodržet striktně onu hranici, nebo lépe řečeno lano, po kterém se vydala.  

  • Fotografie Libora Kousala z výstavy Unfocused / Blue Line…? zdroj: Písecká brána http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1851/185024.jpg
  • Barbora Bálková / Přízraky zdroj: Galerie FotoGrafic http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1851/185016.jpg
  • Barbora Bálková / Přízraky zdroj: Galerie FotoGrafic http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1851/185017.jpg